S.C. CLINICA LIL MED S.R.L. este recunoscută şi are relaţii de colaborare cu:

  • Academia de Ştiinţe Medicale;
  • Universitatea de Medicină "Carol Davila";,Facultatea de Medicină Generală – Catedrele de Fiziologie şi Fiziopatologie;
  • Universitatea Titu Maiorescu – Facultatea de Medicină;
  • Consiliul Naţional al Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii din România;
  • Fundaţia FIII GORJULUI;
  • Asociaţia Medicală Română Pentru Plasmafereză;
  • Revista LIL MEDICA.

S.C. CLINICA LIL MED S.R.L. este un suport activ la Congresele de Laborator Clinic prin medicii, biochimistii şi biologii săi.