Marcă înregistrată

S.C. CLINICA LIL MED S.R.L., se recunoaşte uşor prin sigla înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pe domeniile: gestionarea afacerilor comerciale în domeniul medical şi Servicii Medical; consultanţă în domeniul medical (o picătură mare de sânge având o cruce roşie într-un cerc alb şi două picături de sânge mai mici ce cad una după alta din picatura mare)

SC CLINICA LIL MED SRL este înregistrată în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale şi avizată pentru următoarele specialităţi şi competenţe:

Specialităţi:

 • Anatomie patologică (citologie),
 • Cardiologie,
 • Dermato-venerologie,
 • Medicina Muncii,
 • Medicină de famile
 • Medicină de Laborator (biochimie, hematologie, imunologie, microbiologie, parazitologie),
 • Medicină internă,
 • Neurologie,
 • Obstetrică – ginecologie,
 • Pediatrie,
 • Psihiatrie,
 • Radiologie – imagistică medicală,
 • Urologie.

Competenţe:

 • Colposcopie,
 • Dermato-cosmetologie,
 • Dermatoscopie,
 • Echocardiografie,
 • Echografie obstetricală şi ginecologică
 • Echografie endocrină,
 • Echografie generală,
 • Echografie Doppler vasculară,
 • Litotritie extracorporeală,
 • Senologie imagistică,

Activitate conexă:

 • Activităţi de laborator de analize medicale (biologie medicală).

Prin Certificatul nr. LM 088 Asociaţia de Acreduitare din Romînia – RENAR declară că Laboratorul de Analize Medicale aparţinând de SC CLINICA LIL MED SRL, satisface  cerinţele SR EN ISO 15189:2013 şi este competent să efectueze activităţi de analize medicale.

Societatea a implementat şi menţine un

 • SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 14001:2015,
 • şi un SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITAŢII în conformitate cu cerinţe SR EN ISO 9001:2008.