Declaratia Managerului General al
S.C. CLINICA "LIL MED" S.R.L.
privind politica societăţii în domeniul calităţii

Politica CLINICII "LIL MED" referitoare la calitate are la baza implementarea unui sistem unic şi coerent de prestare a serviciilor medicale şi a actului medical, în deplin acord cu aşteptările şi cerinţele pacienţilor, legislaţia în vigoare şi practicile moderne de prevenire, diagnosticare şi tratament profilactic, astfel încât să se asigure un raport optim între satisfacţia pacienţilor, satisfacţia profesională a personalului medical şi eficienţa economică.

Pentru a pune în aplicare politica în domeniul calităţii şi a atinge obiectivele stabilite, CLINICA "LIL MED"  a implementat un sistem de management integrat conform cerinţelor standardelor naţionale şi internaţionale SR EN ISO 9001 :2008 şi SR EN ISO 14001:2005.

Apreciem că cerinţele pacienţilor precum şi cerinţele profesionale, legale şi de reglementare specifice domeniului nostru de activitate, constituie repere definitorii pentru societate şi, ca urmare, stau la baza  obiectivelor în domeniul calitatii ale CLINICII "LIL MED" stabilite de managementul societăţii.

Constituie obligativitate pentru întregul personal al societăţii să cunoască şi să aplice cerinţele documentelor Sistemului de Management Integrat şi să adopte o atitudine dinamică, cu accent pe creşterea satisfacţiei clientului şi îmbunătăţirea continuă a activităţii.

Ne angajăm să analizam cel puţin semestrial:

 • modul de îndeplinire şi adecvarea politicii şi obiectivelor în domeniul calităţii;
 • disponibilitatea resurselor necesare pentru îmbunătăţrea continuă a eficacităţii şi eficienţei Sistemului de Management Integrat;
 • modul de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor, a celor legale şi de reglementare;
 • gradul satisfacţiei clienţilor;
 • evoluţia indicatorilor de eficienţă a proceselor din cadrul societăţii.

                                                                                                                                                                                                        Manager general,
Tania Liliana Bălăeţ

 

DECLARATIA MANAGERULUI GENERAL AL
CLINICII "LIL MED" PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL MEDIULUI

În tandem cu preocuparea pentru asigurarea calităţii serviciilor medicale prestate, conducerea "LIL MED" promovează activ o politică de protecţie a mediului în concordanţă cu cerinţele standardului SR EN ISO 14001:2005 şi a Legii protecţiei mediului – politică considerată a fi unul din pilonii succesului durabil al societăţii noastre.
în centrul preocupărilor conducerii "LIL MED" în domeniul managementului mediului se află:

 • IDENTIFICAREA şi RESPECTAREA tuturor normelor legale specifice;
 • PREVENIREA POLUĂRII mediului, şi în special protecţia PACIENŢILOR şi a PERSONALULUI împotriva oricăror influenţe nocive;
 • REDUCEREA CONSUMURILOR UNITARE DE RESURSE NATURALE, care trebuie protejate şi valorificate cât mai eficient, pornind de la principiile dezvoltării durabile şi a conservării calităţii mediului;
 • ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ A PERFORMANŢELOR GENERALE DE MEDIU;

Managementul la nivel de vârf al "LIL MED" se angajează:

 • să facă cunoscută pacienţilor şi personalului politica de mediu a societăţii;
 • să instruiască şi să conştientizeze personalul privind protecţia mediului şi pentru atingerea obiectivelor de mediu;
 • să analizeze periodic eficacitatea şi eficienţa sistemului de management de mediu şi să stabilească măsuri de îmbunătăţire;
 •  să asigure disponibilitatea resurselor necesare pentru îmbunătăţirea continuă a SMM;
 • să prevină toate riscurile previzibile;
 • să acţioneze pentru reducerea deşeurilor şi a consumului de resurse;
 • să informeze privind performanţele de mediu ale societăţii toate părţile interesate care solicită acest lucru.

                                                                                                                                                                                   
Manager general,
Tania Liliana Bălăeţ