S.C. CLINICA LIL MED S.R.L. este recunoscută şi are relaţii de colaborare cu:

  • Academia de Ştiinţe Medicale;
  • Universitatea de Medicină "Carol Davila";,Facultatea de Medicină Generală – Catedrele de Fiziologie şi Fiziopatologie;
  • Universitatea BIOTERRA – Facultatea de Asistenţă Generală;
  • Asociaţia Medicală Română Pentru Plasmafereză;

S.C. CLINICA LIL MED S.R.L. este un suport activ la Congresele de Medicină de Laborator Clinic prin medicii, biochimistii şi biologii săi.