Experienţa dobândită pe parcursul unei cariere desăvîrşite ca medic militar, completată cu numeroase cursuri de specializare strict profesională cât şi în domeniul marketingului, desfăşurate atât în ţară cât şi în străinătate, a fost în măsură să garanteze dezvoltarea unui cabinet care să asigure servicii profesionale conforme cu practicile utilizate la nivel european şi de un înalt nivel calitativ.

Dezvoltat într-o zonă în care cererea pentru astfel de servicii s-a dovedit ridicată şi pentru a răspunde corespunzător acestei cereri, Colonelul (r) Doctor Constantin Bălăeţ a decis la data de 01 Aprilie 2000, să se asocieze Colonelului Doctor Poalelungi Viorel, medic primar neuropsihiatru, doctor în ştiinţe medicale, constituind Societatea Civilă – Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament LIL MED. În această formă de organizare, politica investiţională a fost orientată spre achiziţia de aparatură modernă, performantă conformă cu standardele europene, care a permis dezvoltarea afacerii prin constituirea de cabinete de medicina interna, dermatologie si venerologie, explorări funcţionale, gastroenterologie, geriatrie şi gerontologie.

Începând cu data de 01.01.2001, Centrul Medical mai sus amintit s-a transformat în Societatea Comercială – Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament LIL MED, denumire sub care activează până la data de 01 iulie 2004, dată la care denumirea societăţii devine S.C. CLINICA LIL MED S.R.L., iar sediul social şi locul desfăşurării activităţii este transferat la adresa unde funcţionează şi în prezent, respectiv în Strada Suzana, Nr. 7. Clienţii acestei clinici sunt în principal din rândul populaţiei ce locuieşte în cartierul Rahova, unul dintre cele mai aglomerate cartiere bucureştene.

Ca o recunoaştere a calitaţii serviciilor medicale oferite, societatea a fost acceptată ca partener contractual de Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi Casa de Asigurări de Sănătate a Armatei, Ordinei Publice, Siguranţei Naşionale şi Autorităţii Judecătoreşti.

Dr. Constantin Bălăeţ
Fondator Clinica Lil Med