Bălăeț Constantin

Nume: Bălăeţ
Prenume: Constantin

Loc de Muncă:

 • Angajat cu contract individual de muncă nr. 353/27.09.2017,  şef de lucrări la Universitatea Bioterra, Facultatea de asistenţă medicală generală;
 • Persoană fizică individuală dr. Bălăeț Constantin, CIF 29114518, Director Medical şi Ştiinţificcu contract de prestări servicii nr. 39/14.09.2011 la S.C. Clinica Lil Med S.R.L.;
 • Colonel medic în rezervă.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Absolvent al Facultăţii de Medicină Generală - Medicină Militară în anul 1980 din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila, cu o vechime în activitatea medicală de 38 ani.
Membru al Federaţiei Europene de Medicină Internă/2018
European Specialist in Clinical Chemestry and Laboratory Medicine (EurClinChem) conform certificat nr. 2277-10 din 16.12.2009 eliberat de European Community Confederation of Clinical Chemestry and Laboratory Medicine (EC4)
Doctor în științe medicale conform diplomei seria R nr. 0000590/28.10.1999.
Medic primar medicină de laborator confirmat prin ordinul M.S. 91/19.06.1996.
Medic specialist medicină de laborator confirmat prin ordinul M.S.105/04.02.1991.
Certificat de liberă practică medicală nr. B06-1901/2.

Redau mai jos pe scurt experiența profesională:

 • Sef de lucrari dr. in fiziologie, fiziopatologie şi imunologie la Facultatea de Asistenţă Medicală Generală din Universitatea Bioterra conform contractului de muncă nr. 353/27 09 2017;
 • Decan al Facultăţii de Asistenţă Medicală Generală din Universitatea Bioterra conform deciziei nr. 1647/01. 09.2017;
 • Director Medical la S.C. Clinica Lil Med S.R.L. din Bucureşti, Strada Suzana, nr. 7, Corp 1, Sector 5, telefon 021.420.60.55 - Societate medicală tip policlinică, începand cu 01.10.2010;
 • Şef de lucrări, titular la Disciplina de fiziopatologie, Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, începând cu 01.03.2009, conform deciziei nr. 273/02.03.2009, încetat activitatea începând cu 07.03.2014, conform deciziei nr. 44/24.02.2014;
 • Director General (Manager), 1999-2010, la S.C. Clinica Lil Med S.R.L. din Bucureşti, Strada Suzana, nr. 7, Corp 1, Sector 5, telefon 021.420.60.55 - Societate medicală tip policlinică;
 • Locotenent colonel, trecut în rezervă, din Armata României, în luna octombrie 1998, în conformitate cu art. 43 al. 1 lit. b din Legea nr. 80/1995 şi art. 85 al. 1 lit. c din Legea 80/1995, precum şi art. 6 din OG 7/1998, cu drept de pensie;
 • Colonel (r) înaintat la grad conform Ordinului nr. SP 295/02.07.2002;
 • Medic Şef al Direcţiei Informaţii (1998) - Ministerul Apărării Naţionale, Ord. SG nr.57/09.03.1998;
 • Raportor la Conferinţa NATO de la Haga privind Hematologia transfuzională la dezastre în România (1995);
 • Şef  Centru de Hematologie al Armatei, Ord. DM nr. 51/14.08.1995 (1995 - 1998);
 • Şef laborator Recoltare - conservare sânge din Centrul   de Hematologie al Armatei (1991 – 1995);
 • Şef cabinet Donatori – Centrul de Hematologie al Armatei – Ord. Direcţiei Medicale nr. 36/25.05.1990 (1990 – 1991);
 • Medic rezident (secundariat) - cercetător ştiinţific - Centrul de Cercetări Medico-Militare, Ordinul Direcţiei Cadre 729/18.12.1987 (1987–1990);
 • Medic Şef U.M. 1305, AO60/01.03.1987 (1985 – 1987);
 • Medic şef Şcoala de Şoferi, Slobozia, MC 969/24.12.1983 (1983 –1985);
 • Medic   stagiar   Spitalul   Militar   Central,   Bucureşti,    Ordinul Ministrului  M.Ap.N. nr. 763/14.11.1980 (1980 – 1983).

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Aptitudini și competențe personale

 • Dr.Constantin Bălăeţ; Certificat de participare la Conferinţa ,,Patologie la graniţa între specialităţi” desfaşurat la Bucureşti în 23 februarie 2018, manifestare creditată cu 5 puncte EMC conform adresei de creditare 1001/09 02 2018.
 • Dr. Constantin Balaet; Diploma de participare la Simpozionul ,,Manifestari extraarticulare si comorbiditati in bolile inflamatorii reumatice” Bucuresti 08-09 02 2018; 6 credite EMC, conform adresei de creditare nr.59/10 01 2018.
 • Dr. Constantin Balaet; Certificat de participare la simpozionul ,,Raport de garda intre specialitati. Cazuri clinice comentate.” 10-11 11 2017,manifestare creditata de CMR cu 8 puncte EMC.
 • Participare la sesiunea anuală a Comitetului Român pentru Istoria şi Filozofia Ştiinţei de pe lângă Academia Română, 19.10.2017;
 • Certificat de participare la Congresul Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila în perioada 29-31 mai 2017,  manifestare creditată cu 11 credite EMC cu nr. 2915/31.05.2017;
 • Participare la Simpozionul interdisciplinar, Adevăr, Realitate, Experienţă, realizat de Grupul de Cercetări Interdisciplinare al Comitetului Român de Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii de pe lângă Academia Română 14-17 mai 2017;
 • Certificat de participare la conferinţa ,,Patologia la graniţa între specialităţi” din 26.05.2017, creditat cu 5 puncte EMC conform adresei 3555/09.05.2017;
 • Certificat de participare la simpozionul ,,Raport de gardă între specialităţi. Cazuri clinice comentate.” 19-20.05.2017; 7 credite EMC cu adresa de creditare nr. 3374/25.04.2017;
 • Certificat de absolvire a Cursului GOOD CLINICAL PRACTICES cu valabilitate 04.04.2017 – 04.04.2020, eliberat de NIDA Clinical Trials Network;
 • Certificat de participare seria CNMI Nr. 87 din 01.04.2017 la Congresul Naţional de Medicină Internă desfăşurat la Călimăneşti-Căciulata în perioada 30.03.2017-01.04.2017, manifestare creditată de CMR cu 16 credite EMC;
 • Participare la conferinţa “Mihai Drăgănescu, o prioritate românească: Cosmologia Informaţională versus Universul halografic”, organizat la Casa Oamenilor de Ştiinţă, 09.03.2017;
 • Certificat de absolvire seria BCC Nr. 16 din 17.02.2017 la Cursul de formare continuă “Boala coronariană cronică-stratificarea riscului, metode de evaluare şi tratament“ organizat la Bucureşti în 17.02.2017, manifestare creditată de CMR cu 6 credite EMC;
 • Participare la Adunarea generală şi Sesiunea de Comunicări ştiinţifice a Comitetului Român de Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST) din Aula Academiei Române - 13 oct. 2016;
 • Certificat de participare Nr. 94, la Conferinţa C.M.M.B. Ediţia a IV-a,  desfăşurat la Bucureşti  în perioada 05-07.05.2016, manifestare creditată cu 12 credite EMC conform adresei nr. 3166/11.04.2016;
 • Certificat de participare seria CNMI Nr. 0052 din 09.04.2016 la Congresul Naţional de Medicină Internă desfăşurat la Călimăneşti-Căciulata în perioada 07-09.04.2016, manifestare creditată cu 16 credite;
 • Certificat de participare seria CNB, Nr. 019/07.11.2015, la Conferinţa Naţională Medicina Bazată pe Dovezi cu tema: Inflamaţia în medicina internă; manifestarea a fost creditată de CMR cu 10 Credite EMC;
 • Certificat de participare la Primul  congres și membru al Asociației de Medicină de Laborator din România, Sighișoara 2015, conform Certificatului seria RALM 2015, Nr. 12/23 mai 2015; 18 credite de EMC;
 • Certificat de participare seria CNMI Nr.0749 din 25.04.2015 la Congresul Național de Medicină Internă, desfășurat la Călimănești-Căciulata în perioada 23-25.04.2015, manifestare creditată cu 17 credite EMC;
 • Certificat de participare seria nr. 0019/07.06.2014, 04-07 iunie 2014, la al 21-lea Congres Național de Medicină de Laborator, manifestare organizată de Societatea  Română de Medicină de Laborator și  desfășurată sub egida Federației Intenaționale de Chimie Clinică și Medicină de laborator, Federației Europene de Chimie Clinică și Medicină de Laborator; manifestarea a fost creditată de C.M.R. cu 24 credite EMC conform adresei nr. 2617/28.04.2014;
 • Participare, 21-23 noiembrie 2013, la cea de-a VII-a Conferință Internațională “Educație și Creativitate pentru o Societate bazată pe Dovezi”, organizată  la Universitatea Titu Maiorescu București;
 • Certificat de participare seria nr. 007/03.11.2012, 31 octombrie - 03 noiembrie 2012, la al 19-lea Congres Național de Medicină de Laborator, manifestare desfășurată la Institutul Național de Statistică, București; manifestarea a fost creditată de C.M.R. cu 24 credite EMC conform adresei nr. 5322/15.10.2012;
 • Certificat de participare, 2012, 07 aprilie, la Conferința Internațională cu tema “Diagnosticul și Tratamentul în Neoplasmul de Sân, Col Uterin şi Ovarian” ediția a II-a 2012, organizată  la Universitatea Titu Maiorescu, manifestare creditată de CMR cu 4 credite EMC, prin adresa nr. 1805 din 02.04.2012;
 • Certificat de participare, 2012, 03 aprilie, la Conferinţa cu tema “Nevralgia trigeminală”, organizată la Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Medicină, creditată de CMR cu 6 credite EMC, conform adresei nr. 1543 din 23.03.2012;
 • Certificat de participare, 2011, 25-28 mai, la al 18-lea Congres Național de Medicină de Laborator, manifestare creditată de Colegiul Medicilor din Romania cu 24 credite (EMC), conform adresei nr. 2084/11.04.2011, Certificat seria nr. 023/28 mai 2011;
 • Certificat de participare,  2011, 30 aprilie, la simpozionul „Strategii de diagnostic şi tratament în cadrul demenţelor”, organizat de Asociaţia Gerontologica, seria A nr. 6/30.04.2011;
 • Participare, 2011, 23,24 februarie, la agenda workshop “Gândeşte profitabil” cu tilul “Noi provocări şi oportunităţi pentru mediul de afaceri actual”, organizat de Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România şi Guvernul României;
 • Certificat de participare, 2011, 18-26 februarie, la cursul de formare continuă „Modalităţi de accesare fonduri structurale europene – pentru cercetare medicală universitară – prin proiecte româneşti”, organizat la Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară Titu Maiorescu, conform adresei CMR 945/16.02.2011;
 • Certificat de participare, 2010, 10 decembrie, prin corespondenţă la Conferinţa ECDC-Eurovaccine 2010, Stockholm, Suedia, eliberat de Centrul European al Prevenţiei şi Controlului Bolilor;
 • Participare, 2010, 26 aprilie – 6 septembrie, Simpozion “Modulare nutriţională”, Certificat de participare nr. 7 din 6 septembrie 2010;
 • Participare la Seminarul “Stress: încadrare diagnostică, psiho-comportamentală şi nutriţională” organizat de Grupul de studiu al Medicinei Integrate - Romania, desfăşurat la Bucureşti în perioada 06-07 martie 2010, Certificat nr. 7 / 07 martie 2010;
 • Certificat de absolvire nr. 2767/10.03.2010, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru absolvirea cursului „Managementul Calităţii”, în perioada 27.10-10.11.2007;
 • Certificat de absolvire nr. 2739/10.03.2010, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru absolvirea cursului „Managementul Proiectelor cu finanţare externă”, în perioada 25.10 -28.10.2007;
 • Certificat de absolvire nr. 2795/10.03.2010, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru absolvirea cursului „Management Educaţional”, în perioada 15.10-19.10.2007;
 • Certificat nr. 2277-10 din 16.12.2009 eliberat de European Communities Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EC4) privind obţinerea titlului de European Specialist in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EurClinChem);
 • Participare la al 8-lea Congres Naţional de Medicină de Laborator, Iaşi, octombrie 2009;
 • Participarea şi implicarea la teza de doctoratStudii privind rolul proteinei virale NS1 în patogenia infecţiei virale” a doctorandului Marius Corniţescu de la Institutul de Virusologie ,,Ştefan Nicolau” octombrie 2009;
 • Participare la susţinerea tezelor de doctorat „Analiza riscurilor în domeniul siguranţei publice” a lectorului universitar Comisar Şef de Poliţie Ion Drăghici şi a tezei ,,Asimilarea Coordonatelor Europene în Răspunderea Juridică a Funcţionarului Public Român”a domnului Roman Gheorghe – sala senatului din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti 06.11.2008, ora 12.00;
 • Participare la al 7-lea Congres Naţional de Medicină de Laborator, Bucureşti, 20-22 octombrie 2008;
 • Participare la Conferinţa “Strategia afacerii tale” organizată de Raiffeisen Bank, sesiunea 9 iulie 2008, Bucureşti, Hotel Crowne Plaza;
 • Curs “Comunicarea. Rolul comunicării în prevenire şi în complianţa  - aderenţa – alianţa terapeutică”, 17 – 18 iunie 2008 – Certificat de absolvire seria nr. 6/18.06.2008 eliberat de Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş”;
 • Certificat de participare seria CBH1 NR. 032/11.06.2008 la Conferinţa Naţională de Medicină, Farmacie şi Afaceri “Business & Health”- Bucureşti, 10 – 11 iunie 2008 – Societatea Naţională de Medicină a Familiei;
 • Certificat de Participare la cursurile Universităţii de vară ,,Vasile Voiculescu” – ediţia a V-a, sesiunea II 16-18 mai, Poiana Pinului – Buzău nr. 2493/11.04.2008;
 • Participare, 2008 Februarie,   la   evenimentul   "Employee Benefits Conference", organizat de Finmedia;
 • Training, 2008 Februarie,  Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti ,,Fonduri structurale pentru intreprinzători”;
 • Curs ,,Formare Auditori Interni în Domeniul Calităţii şi Mediului” desfăşurat în perioada 18-19.10.2007, Certificat nr. 50/19.10.2007;
 • Participare, Octombrie 2007, la al VI-lea Congres Naţional de Medicină de Laborator, Sibiu - Certificat de participare  seria 013/13.10.2007 şi Certificat de participare seria 040/13.10.2007;
 • Curs de formare “Formator de formator”, cod COR 241207, Certificat de absolvire seria D Nr. 0077527/30.05.2007, eliberat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
 • Curs - “Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul PSI”, cod COR 516106, Certificat de absolvire seria D nr. 0028222/30.05.2007, eliberat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
 • Curs “Conducător întreprindere mică, patron, învăţământ, sănătate, sport, turism, informatică”, cod COR 131901 – Certificat de absolvire seria D  nr. 0006246/24.01.2007, eliberat de Ministerul   Muncii,   Solidarităţii   Sociale   şi   Familiei,  Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
 • Curs post universitar Universitatea de Medicină şi Farmacie   Carol Davila “Managementul în  serviciile  de sănătate”, Certificat   de absolvire seria D nr. 0003751/06.02.2007;
 • Curs Colegiul Medicilor Bucureşti ”Suportul de baza şi avansat al vieţii”, Spitalul de Urgenţă Floreasca – Adeverinţa nr. 24/08.01.2007, eliberată de Colegiul Medicilor Bucureşti;
 • Participare la al V-lea Congres Naţional de Medicină de Laborator, Braşov, Certificat de Participare  nr. 10/05.11.2006 şi Certificat de Participare nr. 13/05.11.2006;
 • Participare la Programul de EMC etapa III, Certificat de participare seria EMCB3 Curs NR. 53/16.10.2006 eliberat de Colegiul Medicilor din Bucureşti;
 • Participare la “The First National Conference on Aviation and Space Medicine”, 2006;
 • Curs “Evaluator de competenţe profesionale”, cod  COR 241219; Certificat de absolvire seria D nr. 0006176 din 24.01.2007, eliberat de  Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi  Cercetării;
 • Curs “Formator de competenţe profesionale”, cod COR 241205; Certificat de absolvire seria D nr. 0006101 din 24.01.2007, eliberat de  Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
 • Curs post universitar Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila “Markeri tumorali”, Certificat de absolvire seria D nr. 0003414 din 16.11.2006;
 • Curs post universitar, Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila, Bucureşti, “Laborator Clinic - Laborator Serologie pentru Sifilis şi HIV”, Certificat    de absolvire seria D nr. 0003273 din 15.11.2006;
 • Curs ,,Formare Manageri în Managementul Calităţii Instituţiilor Medicale” desfăşurat în perioada 11-12.09.2006, Certificat de absolvire nr. 38/12.09.2006;
 • Curs “Inspector  protecţia muncii”, cod COR 241204, Certificat de absolvire seria A nr. 0055805 din 29.06.2006, eliberat de  Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei,  Cercetării şi Familiei;
 • Curs Management şi comunicarePsihopedagogie şi tehnici de informare şi comunicare”, Certificat nr. 2127/30.12.2005, eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Casa Corpului Didactic a Judeţului Ilfov – Centrul pentru Formare Profesională Continuă;
 • Curs “Evaluator şi auditor de mediu”, Diploma Nr. 19/XXIV din 18.11.2004, eliberată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Universitatea Ecologică Bucureşti;
 • Participare la cel de-al X-lea “Simpozion Anual de Medicină şi Psihologie Aeronautică”, Certificat de acreditare nr. 81/05.11.2004, eliberat de Societatea de Medicină Aeronautică din România;
 • Participare la “Simpozionul Anual de Medicină şi Psihologie Aeronautică”,  Certificat de acreditare  din 08.11.2002, eliberat de Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială G-ral Av. Dr. Victor Anastasiu;
 • Diploma de participare la  a VII-a Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice de medicină şi psihologie aeronautică – Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială “G-ral Dr. Av. Victor Anastasiu”;
 • Curs “Formare auditori interni în domeniul calităţii”, Certificat nr. nr. 42/31.08.2001 eliberat de SC RO SERVICES AQ SRL;
 • Curs  Management  Sanitar - Diplomă din 01.06.2000  eliberată de Centrul Bavarez – Germania;
 • Diplomă de participare la  a VI-a Sesiune anuală de medicină şi psihologie aeronautică – Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială “G-ral Dr. Av. Victor Anastasiu”, Societatea de Medicină Aeronautică din România;
 • Curs Management Sanitar în Asigurările de Sănătate”, Diplomă din 09.12.1999 eliberată de Centrul Bavarez - Germania;
 • Doctor în Ştiinţe Medicale – Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti , România, Diplomă seria R nr. 0000590 din 28.11.1999;
 • Participare la Primul Congres Naţional de Medicină de Laborator, al III-lea Congres de Laborator Clinic, al V-lea Congres de Microbiologie, Primul Congres de Medicină Transfuzională, 1999;
 • Certificat de participare, 31.10.1997– Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti – Lucrările Seminarului Naţional de Securitate Transfuzională, desfaşurate sub egida Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;
 • Doctorat în ştiinţe medicale: Modificările hemoreologice, biochimice şi imunologice după plasmafereză”, Adeverinţa nr. 11730/17.06.1998, eliberată de Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, 1996 – 1999;
 • Curs iniţiere operare pe microcalculatoare P.C., Adeverinţa seria M nr 16/19.05.1995;
 • Examen medic primar confirmat prin Ordinul M. S. nr. 91 din 19.06.1996 (1995);
 • Curs Hemobiologie transfuzie, Ministerul Sănătăţii – Centrul de Perfecţionare a Personalului Superior Sanitar, Certificat seria A nr. 008578/14.07.1994, Bucureşti;
 • Curs hematologie transfuzională, 1993 - Londra - “Asigurare cu sânge şi derivate în dezastre” – Centrul de Hematologie Transfuzională, Ministerul Apărării al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Raport nr. 5429/15.12.1992, inspectorul general medical, M.Ap.N., Scrisoare de mulţumire Mr. Thomas;
 • Examen medic specialist confirmat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr 105/04.02.1991;
 • Curs şi stagiu de specializare Laborator Clinic şi Microbiologie, Bacteriologie Medicală” cu durata de 1 an (1989), Ministerul Sănătăţii – Centrul de Perfecţionare a Personalului Superior Sanitar – Certificat Seria A nr. 04986 / 15.05.1990;
 • Curs Diagnosticul Microbiologic şi Imunologic”, cu durata de 1 an (1988 – 1989) – I.M.F. Bucureşti, Facultatea de Medicină Generală - Diploma de absolvire nr. 5189 / 17.04.1989;
 • Curs Biochimie Clinică”, cu durata de 1 an (1987 – 1988) – U.M.F. Bucureşti, Facultatea de Medicină Generală - Diploma de absolvire nr. 3573 / 16.05.1988;
 • Caracterizare stagiu practic laborator Spitalul Militar Central (1988);
 • Medic secundar – cercetator ştiinţific la Centrul de Cercetări Medico - Militare Bucureşti – Ordinul M.S. nr. 263/22.08.1987 şi Adeverinţa nr. 381/13.04.1990 (1987 – 1990);
 • Curs Post - Academic – Medici şefi de mari unităţi, Adeverinţa seria OA nr. 334/28.02.1985 (1985);
 • Medic stagiar în Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central “Carol Davila” din Bucureşti, Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. 763/14.11.1980 (1980 – 1983);
 • Absolvent Facultatea de Medicină Generală; Medicină Militară în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, Diplomă nr. 424028/28/27.10.1981(1974 – 1980);
 • Şcoala Postliceală Tehnică Sanitară Fundeni – Bucureşti (1973 – 1974);
 • Absolvent Liceul Nr 25-Bucureşti - Teoretic, secţia real, Diploma de bacalaureat seria G nr. 4939/39/1973 (1969 – 1973);
 • Şcoala Generală nr. 167, Bucureşti (cls V-VIII) (1965 – 1969);
 • Şcoala Elementară Sat Maghereşti, Comuna Săcelu, judetul Gorj (1961 – 1965);
 • Limba maternă română, abilitate excelentă de a citi, scrie şi vorbi;
 • Limba franceză citit foarte bine, vorbit satisfăcător;
 • Limbă engleză satisfăcător;

 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ – coordonare și susținere cursuri

 • Moderator la Conferinta medicala ,,Noi abordari in neurologie, stomatologie, hematologie, medicina interna, si urologie”din cadrul Sesiuni stiintifice de primavara a Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, 30 martie 2018.
 • Coordonarea şi susţinerea cursului de fiziologie, fiziopatologie şi imunologie al Facultăţii de Asistenţă Medicală Generală din Universitatea Bioterra conform contractului de muncă nr. 353/27 09 2017;
 •  Reacreditare 2015, susţinere cursuri lunare la OAMGMAR Filala Bucureşti nr 2345/2015;
 • Reacreditare 2014 susținere cursuri lunare la OAMGMAR Filiala București, nr. 1974/2014;
 • Membru în comisii pentru ocuparea prin concurs a posturilor universitare în fiziologie si fiziopatologie la Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Medicină, 2014 februarie;
 • Invitat susţinerea cursului cu tema „Cuprul în patologia umană” în cadrul celui de-al 20-lea Congres Național de Medicină de Laborator, manifestare desfășurată la Institutul Național de Statistică, București, 2013, 10-12 octombrie;
 • Invitat susţinerea cursului cu tema “Cum se cercetează, cum se elaborează o lucrare ştiinţifică medicală”, activitate didactică  susținută în cadrul Cercului studențesc în fiziopatologie și anatomie, 02.11.2013;
 • Coordonator al Cercului studențesc în fiziopatologie și anatomie, 02.11.2013;
 • Invitat susţinerea cursului cu tema “Modalitatea de redactare a unei lucrări științifice”, susținut în cadrul Cercului studențesc în fiziopatologie, 03 martie 2013;
 • Invitat susţinerea cursului cu tema “Modalitatea de cercetare în medicină”, susținut în cadrul Cercului studențesc în fiziopatologie, 03 martie 2013;
 • Coordonator la lucrarea de licență 2013 “Studiul privind modificările fiziopatologice la pacienții splenectomizați posttraumatic”, autor student Moțoc Răzvan;
 • Coordonator la lucrarea de licență 2013 “Studiul mecanismelor fiziopatologice în bolile transmise pe cale sexuală”, autor student Wahba Omar;
 • Coordonator la lucrarea de licență 2013  “Studiul privind controlul riscului de transmitere transfuzională a virusurilor”, autor student Florea Ștefan;
 • Coordonator la lucrarea de licență 2013 “Studiul mecanismelor fiziopatologice în sifilis, diagnosticul de laborator”, autor student Ioniță Sorina;
 • Coordonator la lucrarea de licență 2013 “Studiul mecanismelor fiziopatologice în îmbolnăviri cu Legionella Pneumophila”, autor student Irimia Ioana;
 • Coordonator la lucrarea de licență 2013  “Studiul hemodiluției ca mijloc terapeutic”, autor student Dumitru Mădălin;
 • Coordonator la lucrarea de licență 2013 “Studiul sindromului de hipervâscozitate plasmatică”, autor student Drăgan (Brânzan) Valentina;
 • Coordonator la lucrarea de licență 2013 “Studiul privind interrelațiile peretelui vascular cu sângele”, autor student Dumitru Ștefania;
 • Coordonator la lucrarea de licență 2013  “Studiul radicalilor liberi în patologia umană”, autor student Dăncescu Cleo Maria;
 • Invitat susţinerea cursului cu tema „Iniţiere în E.K.G.” la sediul O.A.M.G.M.A.M.R., în cadrul programului de educaţie medicală continuă, conform contractului nr. 4365/19.04.2010 în perioada 10-11 iunie 2013;
 • Invitat susţinerea cursului cu tema „Toxicitatea metalelor grele, aspecte fiziopatologice” în cadrul Forumului Internațional de Medicină Alopată și Alternativă, prima ediție, ce a avut loc la World Trade Center București, Diplomă de participare în calitate de invitat de onoare, în perioada  29-30 martie 2013;
 • Organizarea Cercului studenţesc în  fiziopatologie, a III-a ediţie, cu tema “Cercetarea în medicină”, care a avut loc la sediul Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii Titu Maiorescu Bucureşti, în conformitate cu adresa aprobată sub  nr. 128/02.02.2010, ce s-a desfășurat în data de 03 martie 2013;
 • Membru în comisii pentru ocuparea prin concurs a posturilor universitare în morfopatologie şi bacteriologie la Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Medicină, 2013, 21-22 februarie;
 • Invitat susţinerea cursului cu tema „Elemente de medicină de urgență- fiziopatologie” la sediul O.A.M.G.M.A.M.R., în cadrul programului de educaţie medicală continuă, conform contractului nr. 4365/19.04.2010, ce s-a desfășurat în perioada  08-09 februarie 2013;
 •  Coordonator la lucrarea de licență 2012  “Modificările hemoreologice şi biochimice după plasmafereză ca metodă de recoltat plasmă”, autor student Siribrinski (Dorobanţu) Emilia;
 •  Coordonator la lucrarea de licență 2012 “Studiul mecanismelor fiziopatologice în hepatita C”, autor student Voicu Nicoleta;
 • Coordonator la lucrarea de licență 2012 “Studiul hemoreologic în diabetul zaharat”, autor student Rotaru Larisa;
 •  Coordonator la lucrarea de licență 2012 “Studiul mecanismelor fiziopatologice în sindromul inflamator” autor student Tecşe Cristina;
 • Coordonator la lucrarea de licență 2012 “Studiul mecanismelor fiziopatologice în hepatita D”, autor student Dumitru Oana Mirela;
 • Coordonator la lucrarea de licență 2012 “Studiul incidenţei a unor markeri tumorali”, autor student Şuta Simona;
 • Coordonator la lucrarea de licență 2012 “Valoarea diagnostică a ultrasonografiei în tumorile renale”, autor student Mănescu Daniela;
 • Coordonator la lucrarea de licență 2012 “Studiul plasmaferezei terapeutice în poliradiculonevrita (Guillane-Bareé)”, autor student Burada Rudolf;
 • Membru în Comisiile de Concurs pentru ocuparea posturilor didactice în cadrul Facultăţii de Medicină din Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti, 21-22 februarie 2012;
 • Organizatorul celei de-a III-a Ediţii a Cercului Ştiinţific Studenţesc în Fiziopatologie şi Fiziologie şi Mesei rotunde cu tema “Medicina integrată, bătrâneţea, cancerul”, desfăşurat în ziua de 03.03.2012, la sediul Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii Titu Maiorescu.
 • Invitat pentru susţinere activităţi de predare în cadrul Cursului Postuniversitar Internaţional de Perfecţionare în Oxigen-Ozonoterapie – Ediţia a VI-a 2012, desfăşurat la Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti în perioada 23-25 noiembrie 2012, Certificat de participare seria OZ nr. 32/07 decembrie 2012, manifestare creditată de CMR cu 31 credite EMC  prin adresa 5784/08.11.2012;
 • Invitat pentru susţinerea cursului cu tema „Iniţiere în E.K.G.” la sediul O.A.M.G.M.A.M.R., în cadrul programului de educaţie medicală continuă, conform contractului nr.  4365/19.04.2010,desfăşurat în perioada 16-17 noiembrie 2012;
 • Invitat pentru activitate predare cursuri Noțiuni fundamentale de igienă”, Contract de prestări servicii cu Fundaţia pentru Învățământ,  nr. 881/12.11.2012;
 • Invitat pentru susţinerea cursului cu tema „Toxicitatea metalelor grele – Aspecte fiziopatologice”, autori Dr. Constantin Bălăeţ,  Dr. Manole Cojocaru, în cadrul celui de-al 19-lea Congres Naţional de Medicină de Laborator, organizat de SRML în perioada 31 octombrie – 03 noiembrie 2012, Certificat de participare seria nr. 007/03.11.2012, manifestare creditată de CMR cu 24 credite EMC;
 • Invitat pentru susţinere de activităţi de predare în cadrul Cursului Postuniversitar Internaţional de Perfecţionare în Oxigeno-Ozonoterapie – Ediţia a V-a 2012 desfăşurat la Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucureşti, în perioada 18-20 mai 2012, Certificat de participare seria OZ nr. 06 din 05 iunie 2012;
 • Invitat pentru susţinerea de activităţi de predare în cadrul Congresului Naţional de Medicină Integrată – Ediţia a I-a 2012, desfăşurat la Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucureşti, în perioada 04-06 mai 2012, manifestare creditată de CMR cu 12 credite EMC prin adresa 2487 din 03.05.2012, 2012, Certificat de participare seria MI nr. 03 din 06 mai 2012;
 • Invitat pentru susţinerea cursului cu tema „Bătrâneţea” în cadrul mesei rotunde  cu tema “Medicina integrată, bătrâneţea, cancerul” organizată în cadrul celei de-a III-a ediţii a Cercului Ştiinţific Studenţesc în Fiziopatologie şi Fiziologie, care a avut loc la sediul Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii Titu Maiorescu în data de 03 martie 2012;
 • Membru în Comisia de licenţă a Facultăţii de Medicină şi Medicină Dentară din Universitatea Titu Maiorescu, septembrie 2011;
 • Invitat pentru susţinerea cursului cu tema „Iniţiere în E.K.G.” la sediul O.A.M.G.M.A.M.R., în cadrul programului de educaţie medicală continuă, conform contractului nr. 4365/19.04.2010, ce s-a desfăşurat în perioadele 25-26 noiembrie şi 5-6 decembrie 2011;
 • Invitat pentru susţinerea de activităţi de predare în cadrul Primei Conferinte Naţionale cu Participare Internaţională cu tema: „Plasmafereza Terapeutică”; Curs Postuniversitar de perfecţionare în plasmafereza: „Modificările hemoreologice, biochimice şi imunologice după plasmafereză”, desfăşurat la Universitatea Titu Maiorescu, conform Certificatului de participare seria 001/30.09.2011, curs acreditat de Colegiul Medicilor din România cu 14 credite (EMC), conform adresei nr. 4428 din 12.09.2011, în perioada 28-30 septembrie 2011;
 • Invitat pentru susținerea de activităţi de predare în cadrul Cursului Postuniversitar internaţional de perfecţionare în oxigeno-ozonoterapie – ediţia a IV-a 2011, desfăşurat la Universitatea Titu Maiorescu, conform Certificatului de participare seria OZ nr. 07-22.05.2011, curs acreditat de Colegiul Medicilor cu 31 EMC, conform adresei nr. 2305 din 03.05.2011;
 • Invitat pentru susţinerea cursului cu tema Plasmafereza terapeutică în bolile neurologice autoimune – scleroza în plăci”, Congresul SRML, mai, Sibiu, 2011, aprobat de Colegiul Medicilor din România conform adresei nr. 2530/04.05.2011, curs acreditat cu 12 credite (EMC), Certificat seria nr. 004/24 mai 2011;
 • Invitat pentru susţinerea cursului cu tema „Plasmafereza terapeutică” în cadrul Second Edition of the International Postgraduate Course in Integral Medicine, Bucharest, 29, 30 of April and 1 May 2011, organizat de Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti, curs acreditat de Colegiul Medicilor cu 54 EMC, conform adresei nr. 2097 din 01.04.2011;
 • Invitat pentru susţinerea cursului cu tema Fiziopatologia ficatului şi virusurile hepatitice”, şi organizarea Cercului studenţesc, Disciplina de fiziopatologie, a II-a ediţie, masă rotundă care a avut loc în ziua de 19.02.2011, ora 09.00, la sediul Facultăţii de Medicină şi Medicină Dentară din cadrul Universităţii Titu Maiorescu Bucureşti, în conformitate cu adresa aprobată sub  nr. 128/02.02.2010;
 • Invitat pentru susţinerea cursului cu tema „Hemobiologie-transfuzie” la sediul O.A.M.G.M.A.M.R., în cadrul programului de educaţie medicală continuă, conform contractului nr. 836/25.01.2011, desfăşurat în perioada 25-26 ianuarie 2011;
 • Invitat pentru susţinerea de cursuri şi examinarea cursanţilor de la cursurile Şcolii Postliceale Sanitare Ioan Paul al II-lea, aferent  perioadei 2010-2011, Contract de voluntariat cu Fundaţia pentru Învăţământ;
 • Invitat pentru prezentare prelegeri la Cursul Postuniversitar de perfecţionare în Medicina Integrată desfăşurat la Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti cu titlul „Metode de diagnostic în medicina funcţională”, „Oxigen-Ozonoterapia” şi „Hidrocolonoterapia”; Curs creditat de CMR cu 54 credite EMC prin adresa nr. 5565 din 09.11.2010;
 • Invitat pentru susţinerea de Conferinţe privind Combaterea folosirii drogurilor, tutunului şi alcoolului în licee; Profilaxia bolilor cu transmitere sexuală; Deprinderile igienice pentru o viaţă sănătoasă; În conformitate cu adresa nr. 3416-25.11.2010/Liceul Teoretic Ştefan Odobleja;
 • Invitat pentru susţinerea cursului cu tema „Hemobiologie-transfuzie” la sediul O.A.M.G.M.A.M.R., în cadrul programului de educaţie medicală continuă, conform contractului nr.  4365/19.04.2010, anul 2010;
 • Moderator şi iniţiatorul Mesei rotunde în cadrul Cercului studenţesc de Fiziopatologie, Ediţia I, cu tema: Teoria gravitațională a vieții dezvăluie secretul cancerului. Certificat de atestare, în conformitate cu adresa aprobată sub  nr. 128/02.02.2010, desfăşurat în data de 08.05.2010;
 • Membru  în comisia de finalizare a programelor de studiilicenţă pentru studenţii în medicină, Universitatea Titu Maiorescu, 20 septembrie  2010;
 • Membru în comisie – Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice studenţeşti  -Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară din  Universitatea Titu Maiorescu, 2010;
 • Membru în comisia de admitere, pentru postul de asistent universitar poziţia 51 a Universităţii Titu Maiorescu, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară din 13.01.2010, conform Deciziei nr. 1232/10.12.2009;
 • Şef de lucrări titular prin concurs conform deciziei nr. 273/02.03.2009, la Disciplina de Fiziopatologie a Facultăţii de Medicină Generală “Titu Maiorescu”, specializarea Medicină generală, în perioada 01.03.2009 – 07.03.2014;
 • Colaborator, Şef de lucrări, la Disciplina de Fiziopatologie a Facultăţii de Medicină Generală “Titu Maiorescu”, specializarea Asistenţă generală, în perioada 01.10.2008 - 28.02.2009;
 • Coordonator la lucrarea de diplomă 2008 “Îngrijirea pacientului cu insuficienţă cardiacă globală”, autor  elev As. Drăgan Mirela, Şcoala Postliceală Sanitară Ioan Paul al II-lea – Fundația pentru Învățământ București;
 • Coordonator la lucrarea de diplomă 2008  “Rolul asistentei medicale în îngrijirea bolnavei cu fibrom uterin”, autor  elev As. Călin Mirela, Şcoala Postliceală Sanitară Ioan Paul al II-lea – Fundația pentru Învățământ București;
 • Coordonator la lucrarea de diplomă 2008  “Îngrijirea bolnavului cu pielonefrită” autor As. Necula Steliana, Şcoala Postliceală Sanitară Ioan Paul al II-lea – Fundația pentru Învățământ București;
 • Coordonator la lucrarea de diplomă 2008  “Îngrijirea bolnavului cu fracturi de col femural”; autor As. Nechita Liliana, Şcoala Postliceală Sanitară Ioan Paul al II-lea – Fundația pentru Învățământ București;
 • Profesor Îngrijirea omului sănătos şi bolnav – specializarea asistent medical generalist; ProfesorIgienă şi nutriţie – specializarea agent de turism”  la Şcoala Postliceală  Sanitară Ioan Paul al II-lea - Fundaţia pentru Învăţământ, Bucureşti, în perioada 2005 - 2007;
 • Coordonator la lucrarea de diplomă "Modificările biochimice după plasmafereză” a D-nei biochimist Stan Sevastre Olivia –Facultatea de Chimie din Universitatea Bucureşti, 1999-2000;
 • Participare la elaborarea lucrării de doctorat "Autotransfuzia Operatorie" a Conf. Dr. Teodor Horvat din Spitalul de Urgenţă Clinic Militar Central. Anexez în copie xerox documentul, în perioada 1999-2000;
 • Coordonator, alături de profesor Dr. Gl. de Brigadă Dumitru Constantin la lucrarea de diplomă a Dr. Lucian Gheorghe cu titlul Modificările Hemoreologice şi imunologice după plasmafereză în sindroame neurologice, absolvent al Facultăţii de Medicină Generală, în anul 1998;
 • Transferat ca asistent universitar în data de 16.05.1996conform aprobării conducerii UMF Carol Davila, comunicarea nr. 6314/16.05.1996, la Facultatea de Specializare şi Perfecţionare Postuniversitară a Institutului Medico – Militar  din cadrul aceleiași universități;
 • Membru în comisia de examen în anul 1996 la concursul de ocupare a unui post de biochimist în cadrul Direcţiei Penitenciarelor;
 • Asistent Universitar prin concurs - 1995 – la catedra de Fiziopatologie a Facultăţii de Medicină Generală din Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti, numit din 06.03.1995 prin comunicarea 176/06.03.1995 a Rectoratului UMF Bucureşti;
 • Asistent universitar colaborator la catedra de Fiziopatologie din cadrul Facultăţii de Medicină Generală a Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila în perioada anilor 1994-1995;
 • Profesor biochimie, farmacologie la Şcoala Tehnică Sanitară Fundeni, conform Adeverinţei  nr. 575/21.10.1992 şi caracterizare, în perioada 1990 – 1992;

 

ACTIVITATEA ŞTIINTIFICA ŞI DE CERCETARE
Director de proiecte de cercetare, conferinţe, obţinute prin concurs, finanţate de Ministerul Cercetării, fonduri europene sau altele.

 • Director de proiect, 2011, 28-30 septembrie, Bucureşti, al Primei Conferinţe Naţionale cu Participare Internaţională cu Tema “Plasmafereza Terapeutică, grant obţinut prin concurs, proiect finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiintifică, conform Contractului nr. 127M din 29.07.2011;
 • Director de proiect, Cerere de finanţare Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă, PN-II-PT-PCCA-2013-4,Analizor pentru diagnostic, pe baza potențialelor bioelectrice ale sângelui – determinate printr-o metodă inovativă, la persoanele sănătoase și bolnave”, înregistrată electronic la www.uefiscdi-direct.ro.
 • Director de proiect,  Studiul clinic-privind utilizarea canabisului medical in terapiile paliative; conform contract nr.2 din 01noiembrie 2016 cu Fundatia pentru Harm Reduction,Bucuresti.

 

Lucrări ştiinţifice publicate, susținute la congrese, conferințe, simpozioane, societăți științifice, cercuri studențești
 

 • C.Balaet, Gh. Manole, T. Balaet, B.Coculescu ,,Determinarea potentialelor electrice ale singelui, posibila metoda de diagnostic tip screening la nivel populational” lurare sustinuta, vineri 30 martie 2018 la Sesiunea stiintifica de primavara a Academiei Oamenilor de Stiinta Din Romania
 • C. BĂLĂEȚ, C. PETRESCU, M. BĂLĂEȚ ,,Rolul şi locul plasmaferezei terapeutice în medicina românească”, lucrare susţinută la Sesiunea Ştiinţifică de Toamnă a AOSR ,,Cercetarea Ştiintifică în serviciul dezvoltării durabile” 12-14 oct 2017, TIMIŞOARA;
 • C. BĂLĂEȚ, C. PETRESCU, M. BĂLĂEȚ ,,Rolul şi locul plasmaferezei terapeutice în medicina românească”, lucrare susţinută la Sesiunea Ştiinţifică de Toamnă a AOSR ,,Cercetarea Ştiintifică în serviciul dezvoltării durabile” 12-14 oct 2017, TIMIŞOARA;
 • C. BĂLĂEȚ, Dispozitiv - grătar ecologic pentru prepararea hranei, la Simpozionul ,,Abordări Inovative în Sănătate” organizat de Academia Oamenilor de Ştiinţă şi Universitatea Titu Maiorescu în 15 iulie 2017;
 • C. BĂLĂEȚ  coordonator, C.Militaru, Corciova Mihai, M. Bălăeţ, Poster ,,Importanţa cânepii azi”, Ziua mediului 05 iunie 2017;
 • C. BĂLĂEȚ, M. RADU, E. RUSU, Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Medicină, Bucureşti, Studiu privind rolul melatoninei în sindromul oboselii cronice, lucrare susținută în cadrul celei de-a VII-a Conferințe Internaționale Educație și Creativitate pentru o Societate bazată pe Dovezi, ce s-a desfășurat în perioada 21-23 noiembrie 2013, la Universitatea Titu Maiorescu București;
 • C. BĂLĂEȚ 1, M. RADU1, S. VLAIC2, V. POALELUNGI3, E. RUSU1, 1Facultatea de Medicină din Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti, 2Institutul Ocrotirea Mamei şi Copilului Alfred Rusescu Bucureşti, 3Spitalul de Urgență Floreasca, Studiu privind homocisteina ca marker la pacienții cu accident vascular cerebral, lucrare susținută în cadrul celei de-a VII-a Conferințe Internaționale Educație și Creativitate pentru o Societate bazată pe Dovezi, ce s-a desfășurat în perioada 21-23 noiembrie 2013, la Universitatea Titu Maiorescu București;
 • RUSU E., BĂLĂEȚ C., COJOCARU M., Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicina, Bucureşti, Efectul anti micotic al uleiurilor esențiale asupra unor specii de Candida, lucrare susținută în cadrul celui de-al III-lea Congres Național cu Participare Internațională de Medicină Integrativă, ce a avut loc în perioada 7-10 noiembrie 2013 în București;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. R. BURADA, Dr. T. HIRȘOVESCU, Dr. D. MĂNĂSTIREANU, Dr. C.M.TANASI, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicina, Bucureşti, Plasmafereza și leukergia în sindromul inflamator, lucrare susținută în cadrul celei de-a II-a Conferințe Naționale – Plasmafereza terapeutică, manifestare desfășurată la Institutul Național de Statistică, București, 11 octombrie 2013;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. M. COJOCARU, Drd. M. RADU, Dr. E. RUSU, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicina, Bucureşti, Plasmafereza terapeutică în mistenia gravis, lucrare susținută în cadrul celei de-a II-a Conferințe Naționale – Plasmafereza terapeutică, manifestare desfășurată la Institutul Național de Statistică, București, 11 octombrie 2013;
 • 1C. BĂLĂEȚ, 2C. ZEANĂ, 1M. COJOCARU, 1R. BURADA, 1Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti, 2Universitatea de Medicina și Farmacie Carol Davila, București,  Plasmafereza terapeutică în poliradiculonevrite, lucrare susținută în cadrul celei de-a II-a Conferințe Naționale – Plasmafereza terapeutică, manifestare desfășurată la Institutul Național de Statistică, București, 11 octombrie 2013;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ 1, Dr. S. VLAIC2, Dr. E. RUSU1, Drd. M. RADU1, 1Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicina, Bucureşti, 2Institutul Ocrotirea Mamei şi Copilului Alfred Rusescu Bucureşti, Plasmafereza terapeutică în scleroza în plăci, lucrare susținută în cadrul celei de-a II-a Conferințe Naționale – Plasmafereza terapeutică, manifestare desfășurată la Institutul Național de Statistică, București, 11 octombrie 2013;
 • Dr. S. VLAIC, Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. C. TEKSE, Dr. D. MĂNESCU, Drd. M. RADU, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti, Plasmafereza și interrelațiile peretelui vascular cu sângele, lucrare susținută în cadrul celei de-a II-a Conferințe Naționale – Plasmafereza terapeutică, manifestare desfășurată la Institutul Național de Statistică, București, 11 octombrie 2013;
 • 1M. COJOCARU, 1C. BĂLĂEȚ, 2C. ZEANĂ, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicina, Bucureşti, 2Universitatea de Medicina și Farmacie Carol Davila, București, Plasmafereza în tratamentul bolilor autoimune, lucrare susținută în cadrul celei de-a II-a Conferințe Naționale – Plasmafereza terapeutică, manifestare desfășurată la Institutul Național de Statistică, București, 11 octombrie 2013;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ1, Dr. S. VLAIC2, Dr. M. COJOCARU1, 1Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti, 2Institutul Ocrotirea Mamei şi Copilului Alfred Rusescu Bucureşti, Prezentarea instrumentelor de măsură și metode de studiu în reologia sângelui, lucrare susținută în cadrul celei de-a II-a Conferințe Naționale – Plasmafereza terapeutică, manifestare desfășurată la Institutul Național de Statistică, București, 11 octombrie 2013;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti, Rolul cunoașterii hemoreologiei în medicina preventivă, lucrare susținută în cadrul celei de-a II-a Conferințe Naționale – Plasmafereza terapeutică, manifestare desfășurată la Institutul Național de Statistică, București, 11 octombrie 2013;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. E. Rusu, Dr. M. Cojocaru, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicina, Bucureşti, Studiul unor aspecte fizico-chimice și reologice în transportul oxigenului, lucrare susținută în cadrul celei de-a II-a Conferințe Naționale – Plasmafereza terapeutică, manifestare desfășurată la Institutul Național de Statistică, București, 11 octombrie 2013;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. Ș. DUMITRU, Dr. M. DUMITRU, Dr. E. RUSU, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicina, Bucureşti, Studiu privind influența proteinelor inflamatorii asupra agregării eritrocitare, lucrare susținută în cadrul celei de-a II-a Conferințe Naționale – Plasmafereza terapeutică, manifestare desfășurată la Institutul Național de Statistică, București, 11 octombrie 2013;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. D.S. MĂNESCU, Dr. V. DRĂGAN, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicina, Bucureşti, Studiu privind interacțiunea între leucocite (leukergia) și hematii în sindromul inflamator, lucrare susținută în cadrul celei de-a II-a Conferințe Naționale – Plasmafereza terapeutică, manifestare desfășurată la Institutul Național de Statistică, București, 11 octombrie 2013;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. M. COJOCARU, Dr. E.S. IONIȚĂ, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti, Studiu privind influența imunoglobulinelor și a derivatelor macromoleculare asupra agregării eritrocitare, lucrare susținută în cadrul celei de-a II-a Conferințe Naționale – Plasmafereza terapeutică, manifestare desfășurată la Institutul Național de Statistică, București, 11 octombrie 2013;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. L. ROTARU, Dr. M. DUMITRU, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti, Studiul modificărilor vâscozității sângelui total și a salivei la pacienții diabetici, lucrare susținută în cadrul celei de-a II-a Conferințe Naționale – Plasmafereza terapeutică, manifestare desfășurată la Institutul Național de Statistică, București, 11 octombrie 2013;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. R. MOȚOC, Dr. M. COJOCARU, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti, Studiu privind acțiunea substituenților plasmatici asupra agregării eritrocitare, lucrare susținută în cadrul celei de-a II-a Conferințe Naționale – Plasmafereza terapeutică, manifestare desfășurată la Institutul Național de Statistică, București, 11 octombrie 2013;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. S. VLAIC, Dr. I. IRIMIA, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti, Studiu privind vâscozitatrea sanguină și agregarea eritrocitară, lucrare susținută în cadrul celei de-a II-a Conferințe Naționale – Plasmafereza terapeutică, manifestare desfășurată la Institutul Național de Statistică, București, 11 octombrie 2013;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ1, Dr. S. VLAIC2, 1Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti, 2Institutul Ocrotirea Mamei şi Copilului Alfred Rusescu Bucureşti, Studiu privind hemodiluția ca mijloc terapeutic, lucrare susținută în cadrul celei de-a II-a Conferințe Naționale – Plasmafereza terapeutică, manifestare desfășurată la Institutul Național de Statistică, București, 11 octombrie 2013;
 • Şef de lucrări Dr. C. BĂLĂEȚ, Măsurarea potențialelor bioelectrice ale sângelui, lucrare susținută în cadrul Cercului studențesc în fiziopatologie, 03 martie 2013;
 • Şef de lucrări Dr. C. BĂLĂEȚ, Conf. Univ. Dr. M. COJOCARU, Modalitatea de redactare a unei lucrări științifice, lucrare susținută în cadrul Cercului studențesc în fiziopatologie, 03 martie 2013;
 • Şef de lucrări Dr. C. BĂLĂEȚ, Conf. Univ. Dr. M. COJOCARU, Modalitatea de cercetare în medicină, lucrare susținută în cadrul Cercului studențesc în fiziopatologie, 03 martie 2013;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ,  student an V A. GRIGORE, Medicina integrată: terapie energetică, homeopată şi alopată, lucrare prezentată în cadrul mesei rotunde  cu tema “Medicina integrată, bătrâneţea, cancerul” organizată în cadrul celei de-a III-a ediţii a Cercului Ştiinţific Studenţesc în Fiziopatologie şi Fiziologie, care a avut loc în ziua de 03.03.2012, la sediul Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii Titu Maiorescu;
 • Coordonator Şef de lucrări Dr. C. BĂLĂEȚ, autori: Student I. E. COSTEA, Student L. DUMITRU, Student R. M. IONESCU, Facultatea de Medicină – Catedra de fiziopatologie din Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti, Studiul vâscozităţii sângelui în sindromul inflamator, lucrare publicată la Congresul Medicinii de laborator 2012, Bucureşti, Certificat de participare seria nr. 007-03.11.2012, manifestare creditată de CMR cu 24 credite EMC;
 • COJOCARU M.1, BĂLĂEȚ C. 1, UDRIŞTOIU A.2, “Titu Maiorescu” University, Faculty of Medicine1, Bucharest, Emergency Country Hospital Târgu Jiu2, The role of metals in autoimmunity, lucrare publicată la  Congresul Medicinii de laborator 2012, Bucureşti, Certificat de participare seria nr. 007-03.11.2012, manifestare creditată de CMR cu 24 credite EMC;
 • C. MANOLE, C. BĂLĂEȚ, “Titu Maiorescu” University, Faculty of Medicine, Bucharest, Biomarkers in early rheumatoid arthritis patients, lucrare publicată la Congresul Medicinii de Laborator 2012, Bucureşti, Certificat de participare seria nr. 007-03.11.2012, manifestare creditată de CMR cu 24 credite EMC;
 • CONSTANTIN BĂLĂEŢ1, MANOLE COJOCARU1, SIMONA GABRIELA (VLAIC) ŞUTA2, DANIELA STELIANA MĂNESCU2, CLEO MARIA DĂNCESCU2, 1“Titu Maiorescu” University, Faculty of Medicine, Bucharest, 2Students of “Titu Maiorescu” University, Faculty of Medicine, Bucharest, Implicarea radicalilor liberi în stări patologice, lucrare publicată la Congresul Naţional de Medicină Integrată, Ediţia a I-a 2012, Bucureşti, organizat de Universitatea Titu Maiorescu;
 • MANOLE COJOCARU1, MINERVA CLAUDIA GHINESCU1, CONSTANTIN BĂLĂEȚ 1, INIMIOARA MIHAELA COJOCARU2, 1“Titu Maiorescu” University, Faculty of Medicine, Bucharest, 2”Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Diet and rheumatoid arthritis, lucrare publicată la Congresul Naţional de Medicină Integrată, Ediţia a I-a 2012, Bucureşti, organizat de Universitatea Titu Maiorescu;
 • D. PANAIT1, M. COJOCARU2, C. BĂLĂEȚ 3, 1“Titu Maiorescu” University, Faculty of Medicine, Dept. Bacteriology, Bucharest, Romania, 2“Titu Maiorescu” University, Faculty of Medicine, Dept. Phisiology. Bucharest, Romania, 3“Titu Maiorescu” University, Faculty of Medicine, Dept. Phisiopathology, Bucharest,  Romania, Prevalence of hepatitis C virus infection in patients with theumatoid arthritis, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului N. Cajal – 25-28 martie 2012;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ, Dr. MANOLE COJOCARU, Cercetări privind modificările hemoreologice, biochimice şi imunologice după plasmafereză, lucrare susţinută în cadrul Congresului Naţional de Medicină Internă, la secţiunea lucrări originale, desfăşurat la Călimăneşti - Căciulata, 28 - 31 martie 2012;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ, Plasmafereza: Principii generale, lucrare susţinută în cadrul Filialei Bucureşti a Societăţii Române de cardiologie, în 12 decembrie 2011 – Foaie de informare medicală nr. 30-2011, ISSN: 2066-6659;
 • D. PANAIT1, M. COJOCARU2, C. BĂLĂEȚ3, 1“Titu Maiorescu” University, Faculty of Medicine, Dept. Bacteriology, Bucharest, Romania, 2“Titu Maiorescu” University, Faculty of Medicine, Dept. Phisiology. Bucharest, Romania, 3“Titu Maiorescu” University, Faculty of Medicine, Dept. Phisiopathology, Bucharest, Infectious etiologies of chronic immune-mediated diseases, lucrare prezentată în sesiunea Facultatii de Medicină și Medicină Dentară din 11.11.2011; 
 • 1MANOLE COJOCARU, Constantin BĂLĂEȚ2, 3INIMIOARA MIHAELA COJOCARU, 4LETITIA DOBRANICI, 5ISABELA SILOSI, 6MINERVA GHINESCU,  1Titu Maiorescu University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Dr. Ion Stroia Center for Rheumatic Diseases, Bucharest, Romania, 2Titu Maiorescu University, Faculty of Medicine, Department of Pathophysiology, Bucharest, Romania, 3Carol Davila University of Medicine and Farmacy, Gheorghe Marinescu Department of Neurology, Colentina Clinical Hospital, Bucharest, Romania, 4Clinical Hospital CFR2, Department of Psychiatry, Bucharest, Romania, 5University of Medicine and Pharmacy, Department of Immunology, Craiova, Romania, 6Titu Maiorescu University, Faculty of Medicine, Department of Nursing, Bucharest, Romania,  Study of the link between autoimmunity reactions and major depressive disorders”, 2011, 21-23 septembrie, Bucuresti, Al 19-lea Congres al Federatiei Balcanice de Laborator Clinic, lucrare publicată în „Balkan Journal of Clinical Laboratory XIX, 11, 1”, ISSN 1310-4543, pag 19-21, Ed. Vasile Goldis, University press, Arad;
 • 1C. BĂLĂEȚ, 1A. TUDORACHE, 2N. CIUCĂ, 3A. GRIGORE,  1Univ “Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară, 2Biol Clinica Lil Med, 3Student Univ “Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară,  Monitorizarea splenectomiilor posttraumatice, Prima Conferință Națională cu Participare Internațională cu Tema “Plasmafereza Terapeutica”, 28-30 septembrie 2011, Bucuresti; Certificat de participare seria 001/30.09.2011, manifestare acreditată de Colegiul Medicilor din România cu 14 credite (EMC), conform adresei nr. 4428 din 12.09.2011, lucrare publicată în Revista conferintei, ISBN 978-606-8002-65-1/septembrie 2011;
 • 1C. BĂLĂEȚ, 1A. TUDORACHE, 2N. CIUCĂ, 3A. GRIGORE,  1Univ “Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară, 2Biol Clinica Lil Med, 3Student Univ “Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară,  Hemodiluţia, mijloc terapeutic în chirurgia programată, Prima Conferință Națională cu Participare Internațională cu Tema “Plasmafereza Terapeutica”, 28-30 septembrie 2011, Bucuresti; Certificat de participare seria 001/30.09.2011, manifestare acreditată de Colegiul Medicilor din România cu 14 credite (EMC), conform adresei nr. 4428 din 12.09.2011, lucrare publicată în Revista conferintei, ISBN 978-606-8002-65-1/septembrie 2011;
 • 1C. BĂLĂEȚ,  2N. CIUCĂ, 3A. GRIGORE,  1Univ “Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară, 2Biol Clinica Lil Med, 3Student Univ “Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară, Reologia sângelui în diabetul zaharat, Prima Conferință Națională cu Participare Internațională cu Tema “Plasmafereza Terapeutica”, 28-30 septembrie 2011, Bucuresti; Certificat de participare seria 001/30.09.2011, manifestare acreditată de Colegiul Medicilor din România cu 14 credite (EMC), conform adresei nr. 4428 din 12.09.2011, lucrare publicată în Revista conferintei, ISBN 978-606-8002-65-1/septembrie 2011;
 • 1C. BĂLĂEȚ,  2N. CIUCĂ, 3A. GRIGORE,  1Univ “Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară, 2Biol Clinica Lil Med, 3Student Univ “Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară, Relaţiile fiziopatologice între magneziu, leukergie şi testele inflamatorii, Prima Conferință Națională cu Participare Internațională cu Tema “Plasmafereza Terapeutica”, 28-30 septembrie 2011, Bucuresti; Certificat de participare seria 001/30.09.2011, manifestare acreditată de Colegiul Medicilor din România cu 14 credite (EMC), conform adresei nr. 4428 din 12.09.2011, lucrare publicată în Revista conferintei, ISBN 978-606-8002-65-1/septembrie 2011;
 • CONSTANTIN BĂLĂEȚ, Univ “Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară, Leukergia şi sindromul inflamator, Prima Conferință Națională cu Participare Internațională cu Tema “Plasmafereza Terapeutica”, 28-30 septembrie 2011, Bucuresti; Certificat de participare seria 001/30.09.2011, manifestare acreditată de Colegiul Medicilor din România cu 14 credite (EMC), conform adresei nr. 4428 din 12.09.2011, lucrare publicată în Revista conferintei, ISBN 978-606-8002-65-1/septembrie 2011;
 • 1NEAGU ANGELA, 2CONSTANTIN BĂLĂEȚ, 1Student Univ “Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară, 2Univ “Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară, Studiu privind prezenţa stenozelor vaselor cervicale la bolnavii diabetici şi nondiabetici cu accident vascular ischemic, Prima Conferință Națională cu Participare Internațională cu Tema “Plasmafereza Terapeutica”, 28-30 septembrie 2011, Bucuresti; Certificat de participare seria 001/30.09.2011, manifestare acreditată de Colegiul Medicilor din România cu 14 credite (EMC), conform adresei nr. 4428 din 12.09.2011, lucrare publicată în Revista conferintei, ISBN 978-606-8002-65-1/septembrie 2011;
 • 1CONSTANTIN BĂLĂEȚ, 1MINERVA GHINESCU, 1ALEXANDRA DANA PANAIT, 1Univ “Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară, Investigarea anemiei, Prima Conferință Națională cu Participare Internațională cu Tema “Plasmafereza Terapeutica”, 28-30 septembrie 2011, Bucuresti; Certificat de participare seria 001/30.09.2011, manifestare acreditată de Colegiul Medicilor din România cu 14 credite (EMC), conform adresei nr. 4428 din 12.09.2011, lucrare publicată în Revista conferintei, ISBN 978-606-8002-65-1/septembrie 2011;
 • 1CONSTANTIN BĂLĂEȚ, 1ALEXANDRA DANA PANAIT, 1Univ “Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară, Legionella pneumophile - Mecanisme fiziopatologice, Prima Conferință Națională cu Participare Internațională cu Tema “Plasmafereza Terapeutica”, 28-30 septembrie 2011, Bucuresti; Certificat de participare seria 001/30.09.2011, manifestare acreditată de Colegiul Medicilor din România cu 14 credite (EMC), conform adresei nr. 4428 din 12.09.2011, lucrare publicată în Revista conferintei, ISBN 978-606-8002-65-1/septembrie 2011;
 • 1C. BĂLĂEȚ, 2S. ŞUTA, 2C. TECKESE, 2D. MĂNESCU, 2C. VINTILESCU, 2°. GRIGORE, 2L. FICULESCU, 1Univ “Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară,  2Studenti Univ “Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară, prezentarea comunicării “Plasmafereza şi interrelaţiile peretelui vascular cu sângele”, Prima Conferință Națională cu Participare Internațională cu Tema “Plasmafereza Terapeutica”, 28-30 septembrie 2011, Bucuresti; Certificat de participare seria 001/30.09.2011, manifestare acreditată de Colegiul Medicilor din România cu 14 credite (EMC), conform adresei nr. 4428 din 12.09.2011;
 • 1VIOREL POALEUNGI, 2CONSTANTIN BĂLĂEȚ, 1Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, 2Univ “Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară, Să ne amintim ... plasmafereza terapeutică în bolile neurologice autoimune, Prima Conferință Națională cu Participare Internațională cu Tema “Plasmafereza Terapeutică”, 28-30 septembrie 2011, Bucuresti; Certificat de participare seria 001/30.09.2011, manifestare acreditata de Colegiul Medicilor din Romania cu 14 credite (EMC), conform adresei nr. 4428 din 12.09.2011;
 • CONSTANTIN BĂLĂEȚ 1, 1DAN MĂNĂSTIREANU, 1Univ “Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară, Actualităţi în plasmafereză”, Prima Conferinta Nationala cu Participare Internationala  cu Tema “Plasmafereza Terapeutica”, 28-30 septembrie 2011, Bucuresti; Certificatului de participare seria 001/30.09.2011, manifestare acreditata de Colegiul Medicilor din Romania cu 14 credite (EMC), conform adresei nr. 4428 din 12.09.2011, lucrare publicata in Revista conferintei, ISBN 978-606-8002-65-1/septembrie 2011;
 • D. M. PANAIT1, M. COJOCARU2, C. BĂLĂEȚ 3, 1Univ “Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Medicină, Disciplina Bacteriologie,2Univ “Titu Maiorescu”, Facultatea de Medicină, Disciplina Fiziologie 3Univ Titu Maiorescu, Facultatea de Medicină, Disciplina Fiziopatologie, Plasmafereza la pacienţi cu sepsis, Prima Conferinta Nationala cu Participare Internationala  cu Tema “Plasmafereza Terapeutica”, Bucuresti, 28-30 septembrie 2011; Certificat de participare seria 001/30.09.2011, manifestare acreditata de Colegiul Medicilor din Romania cu 14 credite (EMC), conform adresei nr. 4428 din 12.09.2011, lucrare publicata in Revista conferintei, ISBN 978-606-8002-65-1/septembrie 2011;
 • MANOLE COJOCARU1, CONSTANTIN BĂLĂEȚ 1, MINERVA GHINESCU1, DAN MĂNĂSTIREANU1, MIRELA RADU1, INIMIOARA MIHAELA COJOCARU2, CORNELIU ZEANĂ2, 1Univ “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti, 2Univ de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, Plasmafereza în tratamentul bolilor autoimune, Prima Conferință Națională cu Participare Internațională  cu Tema “Plasmafereza Terapeutică”, 28-30 septembrie 2011, Bucuresti; Certificat de participare seria 001/30.09.2011, manifestare acreditată de Colegiul Medicilor din România cu 14 credite (EMC), conform adresei nr. 4428 din 12.09.2011; lucrare publicată în Revista conferinței, ISBN 978-606-8002-65-1/septembrie 2011;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, biol. N. CIUCĂ, bioch. C. MARIN, Relaţiile fiziopatologice din cadrul sindromului inflamator analizate cu ajutorul determinărilor de laborator a unor markeri ai inflamaţiei,  Congresul SRML 2011, mai, Sibiu, Certificat de participare seria nr. 023/28 mai 2011;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. V. POALELUNGI, Poliradiculonevrita Guillaine-Barré şi efectele plasmaferezei terapeutice, Congresul SRML 2011, mai, Sibiu, Certificat de participare seria nr. 023/28 mai 2011;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, biol. N. CIUCĂ, bioch. C. MARIN, Incidenţa markerilor tumorali efectuaţi în Clinica Lil Med în perioada ianuarie-decembrie 2010”, Congresul SRML 2011, mai, Sibiu, Certificat de participare seria nr. 023/28 mai 2011;
 • Coordonator: Şef de lucrări Dr. C. BĂLĂEȚ, autori: S. IONIŢĂ, I. MANOLACHE, M. MARINESCU, N. ONCESCU, S. TRACHE, M. MITRESCU (an III), A. GRIGORE (an IV), Mecanisme fiziopatologice în două cazuri de îmbolnăviri cu legionella pneumophile, participare la cea de-a IV-a Sesiune ştiinţifică a cadrelor didactice şi a studenţilor din Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 6 mai 2011;
 • Coordonator: Şef de lucrări Dr. C. BĂLĂEȚ, autori: A. NEAGU, I. FRECEA, C. MATACHE, I. ŞERBAN, I. TEODORIU, I. STANCIU, M. STANCIU (an III), A. GRIGORE (an IV), Modificările reologice ale sângelui în diabetul zaharat, participare la cea de-a IV-a Sesiune ştiinţifică a cadrelor didactice şi a studenţilor din Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 6 mai 2011;
 • Coordonator: Şef de lucrări Dr. C. BĂLĂEȚ, autori: I. ŞOSEA, A. VASILE, F. PÂRJOLEA, A. RADU, I. FĂGEŢEANU, M. IONIŢĂ, A. GĂRGĂRIŢĂ, H. ZACHEU, G. GOREKI  (an III), A. GRIGORE (an IV), Interrelaţiile peretelui vascular cu sângele, participare la cea de-a IV-a Sesiune ştiinţifică a cadrelor didactice şi a studenţilor din Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 6 mai 2011;
 • Coordonator: Şef de lucrări Dr. C. BĂLĂEȚ, autori: C. LUPAŞ, O. N. PĂUN, M. SAVA, M. PANAIT, M. MĂCIUCĂ, C. PANAIT, R. BĂDOIU, R. FURCULEŞTEANU (an III), A. GRIGORE (an IV), Autotransfuzia şi hemodiluţia, mijloc terapeutic în chirurgia programată”, participare la cea de-a IV-a Sesiune ştiinţifică a cadrelor didactice şi a studenţilor din Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 6 mai 2011;
 • Coordonator: Şef de lucrări Dr. C. BĂLĂEȚ, autori: I. COTOVAN, L. FICULESCU, A. OLIVEIRA, G. PETCU, M. PETRICĂ, G. PLESCAN, C. SIMA, R. SIMA (an III), A. GRIGORE (an IV), Schemă practică pentru investigarea anemiei, participare la cea de-a IV-a Sesiune ştiinţifică a cadrelor didactice şi a studenţilor din Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 6 mai 2011;
 • Coordonator: Şef de lucrări Dr. C. BĂLĂEȚ, autori: A. Cosmina Bobocea, M. Fălie, F. Stoian, G. B. Popescu, C. Tomescu, D. Stan, A. Radu (an III), A. Grigore (an IV), Actualităţi în plasmafereză, participare la cea de-a IV-a Sesiune ştiinţifică a cadrelor didactice şi a studenţilor din Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 6 mai 2011;
 • Coordonator: Şef de lucrări Dr. C. BĂLĂEȚ, autori: D. CIORĂNEANU, A. DĂNĂLACHE, C. RADU, M. R. SANDIC, G. SANDA, A. FLOREA, I. REBIGAN, C. TRUŢĂ (an III), A. GRIGORE (an IV), Studiul unor teste inflamatorii, a magneziului şi leukergiei, participare la cea de-a IV-a Sesiune ştiinţifică a cadrelor didactice şi a studenţilor din Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 6 mai 2011;
 • Coordonator: Şef de lucrări Dr. C. BĂLĂEȚ, autori: C. VEREŞI, E. BAICU, A. ASHOOR, S. CRISTEA, I. DINISOV, C. CIOBOTARU, D. SECĂREA, M. ŞERBAN, A. TRÂNCĂ, B. KALIFEH (an III), A. GRIGORE (an IV), Caracteristicile funcţionale ale splinei reevaluate la pacienţii cu splenectomii posttraumatice, participare la cea de-a IV-a Sesiune ştiinţifică a cadrelor didactice şi a studenţilor din Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti,  6 mai 2011;
 • Șef de lucrări Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ, Conf. Dr. M. COJOCARU,  student în medicină Simona Gabriela Şuta (Vlaic), student în medicină Daniela Steliana Mănescu, student în medicină Cleo Maria Dăncescu  – Universitatea Titu Maiorescu, Implicarea radicalilor liberi în stări patologice, Volum de rezumate pag. 13, Congresul Naţional de Medicină Integrată Ediţia a I-a, 4-6 mai 2012, organizată de Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti, Facultatea de Medicină si Grupul de Studiu al Medicinei Integrate România;
 • Conf. Dr. 1MANOLE. COJOCARU, Șef de lucrări Dr. 1CONSTANTIN BĂLĂEȚ, Conf. Dr. 1MINERVA CLAUDIA GHINESCU,  Dr. 2INIMIOARA MIHAELA COJOCARU – 1Universitatea Titu Maiorescu, 2Univ de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, Regimul Dietetic în Poliartrita Reumatoidă, Volum de rezumate pag. 14, Congresul Naţional de Medicină Integrată Ediţia a I-a, 4-6 mai 2012, organizată de Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti, Facultatea de Medicină si Grupul de Studiu al Medicinei Integrate România;
 • Șef de lucrări Dr. C. BĂLĂEȚ, Conf. Dr. M. COJOCARU – Universitatea Titu Maiorescu, as. med. lab. T. L. BĂLĂEŢ- Clinica Lil Med, Posibile corelaţii fiziopatologice între magneziu, leukergie şi testele inflamatorii, Simpozionul Naţional de Magneziu, Bucureşti, octombrie 2010, apariţie în 2011, Revista Magnesium Research, 24(1):22-6, ISBN 973-686-414-6, editată de Casa Cărții de Știință;
 •  
 • M. Cojocaru1, C. BĂLĂEȚ 1, I. M. COJOCARU2, S. A. IACOB2, A. UDRIŞTIOIU3, M. A. RADU-POPESCU2, G. BĂNCESCU2,              1-Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti,   2-Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti,     3-Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, Variații ale nivelurilor magneziului seric la pacienți cu boli infecțioase, Simpozionul Naţional de Magneziu, Bucureşti octombrie 2010; Revista Magnesium Research, 24(1):22-6, ISBN 973-686-414-6, editata de Casa Cărții de Știință, apariţie în 2011;
 • Șef de lucrări Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ, student în medicină an IV ANDREI GRIGORE – Universitatea Titu Maiorescu, Leukergia în contextul sindromului inflamator, pag. 16-19, Editura Titu Maiorescu University Publisching House, ISBN 978-606-8002-49-1, Conferinţa Internaţională “Educaţie şi creativitate bazată pe cunoaştere”, Ediţia a IV-a, organizată de Universitatea Titu Maiorescu, octombrie 2010;
 • M. GIUBELAN – Medistar Laborator Tg. Jiu, A. UDRIŞTOIU – Sp. De Urgenţă Tg. Jiu, O.L. BURTĂ, D.C. PELEA - Universitatea de Medicină şi Farmacie Oradea, C. BĂLĂEȚ – Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti, A.D. PANAIT – Agenţia Naţională Antidrog, L. MARINESCU – Centrul de Boli Reumatice Bucureşti Dr. Ion Stoia, M. COJOCARU - Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti, Asigurarea calităţii în medicina de laborator, Congres SRML, Tg. Jiu, septembrie 2010;
 • Șef de lucrări Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ, Conf. dr. MANOLE COJOCARU, studenţi în medicină an IV: ANDREI GRIGORE, VLAD PAIC, CRISTIAN VINTILESCU – Universitatea Titu Maiorescu, as. Med. Lab. TANIA LILIANA BĂLĂEŢ- Clinica Lil Med,  Leukergia şi testele inflamatorii, corelaţii fiziopatologice, Congres SRML, Tg. Jiu, septembrie 2010;
 • Șef de lucrări Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ – Universitatea Titu Maiorescu, as. med. lab. TANIA LILIANA BĂLĂEŢ- Clinica LIL MED, Incidenţa hepatitei cu virus B la pacienţii prezentaţi în Clinica Lil Med Bucureşti, în perioada ianuarie-mai 2010, Congresul SRML, Tg. Jiu –septembrie 2010;
 • Șef de lucrări Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ, Conf. dr. MANOLE COJOCARU – Universitatea Titu Maiorescu, as. med. lab. TANIA LILIANA BĂLĂEŢ - Clinica Lil Med, Incidenţa infecţiilor tractului urinar la pacienţii prezentaţi în Clinica Lil Med Bucureşti, în perioada ianuarie-mai 2010, Congres SRML, Tg. Jiu, septembrie 2010;
 • Coordonator, şef de lucrări Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ şi studenţii A. GRIGORE, V. PAIC, C.L. VINTILESCU, Leukergia şi testele inflamatorii, Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti – Universitatea Titu Maiorescu, 2010;
 • Dr. L. DÂNGĂ, Dr. M. STOIAN, Dr. C. BĂLĂEȚ, Aspecte clinice epidemiologice şi de laborator în infecţia cu virusul hepatic Delta, Editura Titu Maiorescu University Publisching House, ISBN 978-606-8002-37-8, pag. 27-31, Conferinţa Internaţională „Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere”, Universitatea Titu Maiorescu, 19-20 noiembrie 2009;
 • Dr. DÂNGĂ L., Bioch. IANCU C. D., Biol. LICSANDRU A. M., Dr. BĂLĂEȚ C.,  Dr. STOIAN M., CONSTANTINESCU I., Aspecte privind incidenţa şi profilul de laborator al infecţiei cu virus hepatitic Delta, lucrare ştiinţifică prezentată la al 7-lea Congres Naţional de Medicină de Laborator, 2008;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ, Bioch. sp. OLIVIA SEVASTRE, Bioch. CRISTINA DIANA IANCU, as. med. lab. MARIANA ZAMFIRESCU, As. Med. Elena Petre, As. Med. Tania Liliana Bălăeţ, as. med. gen. CLAUDIA DILIRICI, as. med. gen. VIOLETA TOBARNAC, Corelaţii fiziopatologice şi interpretări de laborator privind VSH şi electroforeza proteinelor; Lucrare prezentată la Congresul organizat de ,,Ordinul Biochimistilor, Biologilor şi Chimiştilor din Sistemul Sanitar din România şi publicată în Observatorul medical nr. 87, anul 2, 2-9 decembrie 2005, pag. 6-7, ISSN;
 • Dr. TRAIAN NEGRU, Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ, Modificări hemoreologice după plasmafereză la donatori, Conferinţa Naţională de Fiziopatologie, Craiova, 1999; a III-a Conferinţă Naţională  de Fiziopatologie, Craiova, 22 – 23 octombrie 1999;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ, dr. TRAIAN NEGRU, Dr. MIHAI  ZAMFIRESCU, Plasmafereza şi imunoreactivitatea în inflamaţia acută şi cronică, a III-a Conferinţă Naţională   de Fiziopatologie, Craiova, 22 – 23 octombrie 1999;
 • Dr. CONSTANTIN   BĂLĂEȚ, Prof. Dr. CONSTANTIN   DUMITRU,   Şef. Lucrări dr. POALELUNGI VIOREL, Tratamentul prin plasmafereză în bolile neurologice cu determinare autoimună, Conferinţa Naţională de Neurologie, Cercul Militar Naţional 1999;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ, Dr. LUCKACS ADALBERT, Importanţa determinării anticorpilor iregulari la pacienţii chirurgicali politransfuzaţi, Simpozionul de hematologie transfuzionala militară - 1998;
 • Dr. ELENA DEMETRESCU , Dr. LUCKACS ADALBERT, Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ, Implicaţiile chirurgicale ale hemodiluţiei, Simpozionul de hematologie transfuzională militară, 1998;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ, Dr. LUCKACS ADALBERT, Modificări imunologice în plasmafereză, Simpozionul – 30 de ani de hematologie transfuzională militară, Cercul Militar National 1998;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ, Principii privind asigurarea medicală, materială şi logistică la dezastre, Masă rotundă firma americano-germana CENTEON, Cercul Militar Naţional, 1998;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ, Modificările proteice şi imunologice la donatorii militari în termen, Direcţia Medicală a Ministerului Apărării Naţionale, 1997;
 • Prof. Dr. TRAIAN NEGRU – Catedra de Fiziopatologie – Universitatea de Medicină şi Farmacie, Bucureşti, Asistent dr. BĂLĂEȚ CONSTANTIN – Centrul de Hematologie Transfuzională al M.Ap.N., Modificări hemoreologice şi a unor funcţii de apărare în unele stări postagresive de vârsta a III-a, Timişoara, 29.06. – 01.07.1996;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ, Articol privind "Sângele şi donatorii" publicat cu ocazia Centenarului Crucii Roşii Române;
 • Dr.  TRAIAN  NEGRU,   Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ, Aspecte  reologice  în  fiziopatologia  unor  stări  agresionale  de  tip  inflamator şi hipoxic, Zilele academice timişorene, 25–27 mai 1995,  Timişoara; 
 • Dr. TRAIAN NEGRU, Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ, Studiul unor aspecte reologice sanguine în fiziopatologia sindroamelor psihoorganice, cronice cu afectări cardiovasculare, Prima reuniune naţională de fiziopatologie cu  participare internaţională,   Iaşi 18 – 19 mai 1995;
 • Mr. Dr. BĂLĂEȚ CONSTANTIN, Mr. dr. LUKACS ADALBERT – Centrul de Hematologie Transfuzională al  Ministerului Apărării Naţionale, Consideraţii teoretice privind asigurarea calităţii în hematologia Transfuzională, Prima  consfătuire a medicilor şi farmaciştilor militari, Laborator clinic 12 – 13.10.1995 – Spitalul Militar Central;
 • Dr. BĂLĂEȚ CONSTANTIN, dr. CIOCHINARU MIHAI,  Problematica unui Centru de Hematologie Transfuzională Modernă, Proiect Autotransfuzie, U.S.S.M.  –  Spitalul    Militar    Central, mai   1993;
 • Dr. BĂLĂEŢ CONSTANTIN, Dr. CIOCHINARU MIHAI, Dr. BORONE ANDREW (Anglia), Transfuzia de sânge îngheţat protejat prin adăugare de hidroxi-etil-aminopectina, Centrul de Hematologie Transfuzională al Armatei Engleze, ianuarie 1993;
 • Dr. BĂLĂEȚ CONSTANTIN , Terapia prin sânge îngheţat protejat prin adăugare de hidroxi-etil-aminopectina, U.S.S.M., aprilie 1993;
 • Dr. MATEIZEL LIDIA, Dr. BĂLĂEȚ CONSTANTIN, SIDA şi sângele, U.S.S.M., Spitalul   Militar   Central,   decembrie   1992;
 • Dr. BĂLĂEȚ CONSTANTIN, dr. MATEIZEL LIDIA, Consideraţii asupra activităţii medicale, Donarea de sânge”, U.S.S.M. Spitalul Militar Central, noiembrie 1992;
 • Col. Dr. ing.  IONESCU   STOIAN   ALEXANDRU, col. medic Conf. Univ. Dr. VOICU VICTOR,   lt. maj. Dr. DIMA SANDA, ing. chimist IONESCU MARIA, biolog  COMAN  STELIANA, chim.   IONESCU   VIŞAN   ILEANA, cpt. medic Dr.   BĂLĂEȚ   CONSTANTIN, Cercetări experimentale privind eficienţa antidotica a unor noi reactivatori de colinesterază în intoxicaţiile acute cu anticolinesterazice organo-fosforice, Sesiunea a XIV-a de Comunicări Știinţifice de Chimie Militară, 31 octombrie 1989;
 • Conf. Dr. VOICU VICTOR, col. Dr. IONESCU STOIAN ALEXANDRU, lt. maj. Dr. DIMA SANDA, biolog COMAN STELIANA, Dr. BĂLĂEȚ CONSTANTIN, chim. IONESCU   VISAN ILEANA, ing. IONESCU MARIA, Cercetări   preliminare   pentru   obţinerea   unui   nou   antidot   eficient   în   intoxicaţia cu compuşi organo-fosforici supertoxici, Sesiunea a XIV-a de Comunicări Știinţifice de Chimie Militară, 31 octombrie 1989;
 • Dr.   IONESCU   STOIAN    ALEXANDRU,    conf. univ. Dr.  VOICU VICTOR,  Dr. DIMA SANDA, Dr.   BĂLĂEȚ    CONSTANTIN, ing. BODOGA PETRU, chim. IONESCU VISAN ILEANA, ing. IONESCU MARIA, mr. dr. ing. ROMAN IOAN, lt. maj. Ing. UDREA DANDU, Cercetari experimentale asupra eficienţei profilactice a unui carbamat anticolinesterazic în intoxicaţia experimentală cu compuşi organo-fosforici, Sesiunea a XIV-a de Comunicări Știinţifice de Chimie Militară – 31 octombrie 1989;
 • Dr. BĂLĂEȚ CONSTANTIN, îndrumător ştiinţific, chimist IONESCU VISAN ILEANA, Cercetări experimentale privind modificările biochimice ale proteinelor şi oligoelementelor în intoxicaţia acută cu pesticide (dibutox şi dinosebacetat), U.S.S.M., Clinica de biochimie şi hematologie – Spitalul Fundeni, 1988;
 • Dr. BĂLĂEȚ CONSTANTIN, Elemente   privind  arma   chimică,  Centrul  de  Cercetări  Medico - Militare, 1988; 
 • Dr. BĂLĂEȚ CONSTANTIN, Fiziopatologia  traumatismelor  cu  componenţa   principală  osteoarticulară.   Şoc hipovolemic. Aspecte logistice în acordarea primului ajutor în accidente de circulaţie, calamităţi şi  război, lucrare elaborată în cadrul cursului post academic Medici şefi de mari unităţi, 1983;
 • Dr. Horvat Teodor, Dr. BĂLĂEȚ CONSTANTIN, Aspecte  logistice  în  acordarea  primului  ajutor în accidente de circulaţie, calamităţi şi război,  U.S.S.M. – Spitalul Militar Central, 1983;
 • Dr. BĂLĂEȚ CONSTANTIN, dr. Macarie Cezar “Punerea în temă privind valvulopatiile şi electroliţii” -U.S.S.M.- Spitalul Militar Central, 1981;
 • Dr. CIOFU S., dr. MECLEA Ghe., Student anul V BĂLĂEȚ C., Valoarea metodelor ultrasonografice în diagnosticul tumorilor renale,  U.S.S.M.- Clinica de urologie Panduri,1979;
 • Student anul IV Constantin BĂLĂEȚ, profesor  Dr. Dan GAVRILIU,Cercetări privind acţiunea magnetismului asupra cicatricelor postoperatorii abdominale, U.S.S.M. – Clinica de chirurgie - Spital ”Carol Davila”,1978.

 

V.Lucrări ştiinţifice publicate în reviste neclasificate

 • C. BĂLĂEȚ, „Medicina de laborator, încotro? lucrare publicată în revista Jurmed-Jurnal de sănătate-Medicina de laborator 2016, revistă distribuită la Conferinţa de medicină de laborator din România, Cluj, 20.05.2016;
 • C. BĂLĂEȚ, Potenţialele bioelectrice ale sângelui” lucrare publicată în revista Jurmed-Jurnal de sănătate-Medicina de laborator 2015, revistă distribuită la Primul Congres al Asociaţiei de medicină de laborator din România, Sighişoara 2015;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. R. BURADA, Dr. T. HIRȘOVESCU, Dr. D. MĂNĂSTIREANU, Dr. C.M. TANASI, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti, “Plasmafereza și leukergia în sindromul inflamator”, Revista Lil Medica nr. 11, 2013, ISSN 1844-2501;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. M. COJOCARU, Drd. M. RADU, Dr. E. RUSU, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti Revista Lil Medica nr. 11, 2013, ISSN 1844-2501,  „Plasmafereza terapeutică în mistenia gravis;
 • 1C. BĂLĂEȚ, 2C. ZEANĂ, 1M. COJOCARU, 1R. BURADA, 1Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti, 2Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București,  „Plasmafereza terapeutică în poliradiculonevrite”, Revista Lil Medica nr. 11, 2013, ISSN 1844-2501;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ 1, Dr. S. VLAIC2, Dr. E. RUSU1, Drd. M. RADU1, 1Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicina, Bucureşti, 2Institutul Ocrotirea Mamei şi Copilului Alfred Rusescu Bucureşti, „Plasmafereza terapeutică în scleroza în plăci”, Revista Lil Medica nr. 11, 2013, ISSN 1844-2501;
 • Dr. S. VLAIC, Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. C. TEKSE, Dr. D. MĂNESCU, Drd. M. RADU, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti, „Plasmafereza și interrelațiile peretelui vascular cu sângele”, Revista Lil Medica nr. 11, 2013, ISSN 1844-2501;
 • 1Manole COJOCARU, 1Constantin BĂLĂEȚ, 2Corneliu ZEANĂ, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti, 2Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București,  „Plasmafereza în tratamentul bolilor autoimune”, Revista Lil Medica nr. 11, 2013,ISSN 1844-2501;
 • Dr. Constantin BĂLĂEȚ 1, Dr. Simona VLAIC2, Dr. Manole COJOCARU1, 1Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti, 2Institutul Ocrotirea Mamei şi Copilului Alfred Rusescu Bucureşti, „Prezentarea instrumentelor de măsură și metode de studiu în reologia sângelui”, Revista Lil Medica nr. 11, 2013, ISSN 1844-2501;
 • Dr. Constantin BĂLĂEȚ, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti, „Rolul cunoașterii hemoreologiei în medicina preventivă”, Revista Lil Medica nr. 11, 2013, ISSN 1844-2501;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. E. RUSU, Dr. M. COJOCARU, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti,  „Studiul unor aspecte fizico-chimice și reologice în transportul oxigenului”, Revista Lil Medica nr. 11, 2013, ISSN 1844-2501;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. Ș. DUMITRU, Dr. M. DUMITRU, Dr. E. RUSU, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti, “Studiu privind influența proteinelor inflamatorii asupra agregării eritrocitar”,  Revista Lil Medica nr. 11, 2013, ISSN 1844-2501;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. D.S. MĂNESCU, Dr. V. DRĂGAN, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti,  „Studiu privind interacțiunea între leucocite (leukergia) și hematii în sindromul inflamator”, Revista Lil Medica nr. 11, 2013, ISSN 1844-2501;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. M. COJOCARU, Dr. E.S. IONIȚĂ, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti,  „Studiu privind influența imunoglobulinelor și a derivatelor macromoleculare asupra agregării eritrocitare”, Revista Lil Medica nr. 11, 2013, ISSN 1844-2501;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. L. ROTARU, Dr. M. DUMITRU, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti,  „Studiul modificărilor vâscozității sângelui total și a salivei la pacienții diabetici”, Revista Lil Medica nr. 11, 2013, ISSN 1844-2501;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. R. MOȚOC, Dr. M. COJOCARU, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti,  „Studiu privind acțiunea substituenților plasmatici asupra agregării eritrocitare”, Revista Lil Medica nr. 11, 2013, ISSN 1844-2501;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. S. VLAIC, Dr. I. IRIMIA, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti, “Studiu privind vâscozitatrea sanguină și agregarea eritrocitară”, Revista Lil Medica nr. 11, 2013, ISSN 1844-2501;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ 1, Dr. S. VLAIC2, 1Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti, 2Institutul Ocrotirea Mamei şi Copilului Alfred Rusescu Bucureşti,  „Studiu privind hemodiluția ca mijloc terapeutic”, Revista Lil Medica nr. 11, 2013,ISSN 1844-2501;
 • Dr. C. BĂLĂEȚ, Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti, „Plasmafereza – principii generale”, Foaie de informare medicală, Publicaţie a Filialei Bucureşti a Societăţii Române de Cardiologie, nr. 30, decembrie 2011,ISSN 2066-6659;
 • Șef de lucrări Dr. Constantin BĂLĂEȚ, student în medicină an IV Andrei GRIGORE – Universitatea Titu Maiorescu, „Leukergia în contextul sindromului inflamator”, pag. 16-19,  Editura Titu Maiorescu University Publisching House, ISBN 978-606-8002-49-1; Conferinţa Internaţională “Educaţie şi Creativitate Bazată pe Cunoaştere”, Ediţia a IV-a, organizată de Universitatea Titu Maiorescu, octombrie 2010;
 • Dr. Constantin BĂLĂEȚ, Clinica Lil Med Bucureşti,  „Prevalenţa diagnosticului principalelor infecţii materno fetale în S.C. Clinica Lil Med S.R.L. în anul 2007”, Revista Lil Medica nr. 7/2009, pag 37-48, ISSN 1844-2501;
 • Dr. L. DÂNGĂ, Dr. M. STOIAN, Dr. C. BĂLĂEȚ,Aspecte clinice epidemiologice şi de laborator în infecţia cu virusul hepatic Delta”, Editura Titu Maiorescu University Publisching House, ISBN 978-606-8002-37-8, pag. 27-31; Conferinţa Internaţională „Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere” – Universitatea Titu Maiorescu -19-20 noiembrie 2009;
 • Dr. Constantin BĂLĂEȚ, Clinica Lil Med Bucureşti, “Oxigen – Ozonoterapie”, Revista Lil Medica nr. 6/2009, pag. 4-15, ISSN 1844-2501;
 • Dr. L. DÂNGĂ, dr. C. BĂLĂEȚ, biol. A.M. LICSANDRU, as.med.lab.T.L. BĂLĂEŢ, as.med.lab. M. ZAMFIRESCU, as.med.gen. E. BIRDA, as.med.gen. V. DINU, Clinica Lil Med Bucuresti,  “Giardioza – o afecţiune în actualitate”, Revista Lil Medica nr. 6/2009, pag. 21-24, ISSN 1844-2501;
 • Dr. Constantin BĂLĂEȚ, Clinica Lil Med Bucureşti,  “Drogurile – o tară a societăţii noastre”, Revista Lil Medica nr. 5/2009, pag 71-76, ISSN 1844-2501;
 • Dr. Constantin BĂLĂEȚ, Clinica Lil Med Bucureşti,  “Principii privind organizarea, asigurarea medicală, materială şi logistică la dezastre”, RevistaLil Medica nr. 5/2009, pag. 11-17, ISSN 1844-2501;
 • Dr. L. SMEUREANU, Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. L. DÂNGĂ, A. M. LIXANDRU, D. IANCU, Clinica Lil Med Bucureşti, “Incidenţa infecţiilor tractului urinar la pacienţii prezentaţi în Clinica Lil Med SRL în perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2008”, Revista Lil Medica nr. 5/2009“, pag. 5-10, ISSN 1844-2501;
 • Dr. POLALELUNGI V., Dr. CRISTEA F., Clinica de Neurologie – Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central; Dr. BĂLĂEȚ C., Clinica Lil Med Bucureşti, Dr. MANEA M., Dr. HERBAZ A. - Clinica de Psihiatrie Al. Obregia Bucureşti, „Posibile efecte somato-psihice ale câmpului electro-magnetic asupra organismului uman”, Revista Lil Medica nr. 4/2008, pag. 66-70, ISSN 1844-2501;
 • Biol. LICSANDRU A. M., Dr. BĂLĂEȚ C., Dr. DÂNGĂ L., Dr. SMEUREANU L., bioch.  IANCU C. D., as.med.gen. DINU V., as.med.lab. ZAMFIRESCU M., Clinica Lil Med Bucureşti,  „Genomul uman”, Revista Lil Medica nr. 4/2008, pag. 51-54, ISSN 1844-2501;
 • Lt. col. dr. şef de lucrări V. POALELUNGI - Clinica de Neurologie a Spitalului Militar Central, G-ral bg. prof. dr. D. CONSTANTIN - Clinica de Neurologie a Spitalului Militar Central , Lt. col. (r) dr. C. BĂLĂEȚ - Centrul de Hematologie din Ministerul Apărării Naţionale, Cpt. dr. M. IACOB - Clinica de Neurologie a Spitalului Militar Central, Lt. dr. L. GUŢIU - Clinica de Neurologie a Spitalului Militar Central, Std Slt. F. CRISTEA - IMM Târgu Mureş,  “Tratamentul prin plasmafereză în bolile neurologice cu determinare autoimună”, Revista Lil Medica nr. 4/2008, pag. 43-50, ISSN 1844-2501;
 • Dr. L. DÂNGĂ, Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. N. DABIJA, Dr. L. SMEUREANU, bioch. D. IANCU, biol. A.M. LICSANDRU, as.med.lab. M. ZAMFIRESCU, as.med.gen. V. DINU, as.med.lab. T.L. BĂLĂEŢ, Clinica Lil Med Bucureşti, „Prelevanţa infecţiei urogenitale cu Chlamydia Trachomatis”, Revista Lil Medica nr. 4/2008, pag. 38-41, ISSN 1844-2501;
 • Biol. A. M. LICSANDRU, Dr. C. BĂLĂEȚ, Dr. L. DÂNGĂ, Dr. L. SMEUREANU, bioch. D. IANCU, as. med.gen. V. DINU, as.med.lab M. ZAMFIRESCU, Clinica Lil Med Bucureşti,  „Hepatita cu virus B”, Revista Lil Medica nr. 4/2008, pag. 30-34, ISSN 1844-2501;
 • Dr. Constantin BĂLĂEȚ, Clinica Lil Med,  “Posibilă schemă de investigare a funcţiei tiroidiene”, Revista Lil Medica nr. 4/2008, pag. 4-8,  ISSN 1844-2501.
 • LICSANDRU A. M. , BĂLĂEȚ C., DÂNGA L., SMEUREANU L., IANCU D., Clinica Lil Med Bucureşti,  „Incidenţa anticorpilor Helicobacter pylori la pacienţii prezenţi la analize în perioada 2006 – 2007 la Clinica Lil Med”, Revista Lil Medica nr. 3/2008, pag 19-23, ISSN 1844-2501;
 • Dr. Constantin BĂLĂEȚ,  Clinica Lil Med Bucureşti, „Plasmafereza”, Revista Lil Medica nr. 3/2008, pag. 58-64, ISSN 1844-2501;
 • Dr. Constantin BĂLĂEȚ, Clinica Lil Med Bucureşti, „Implicaţiile chirurgicale ale hemodiluţiei normovolemică – Consideraţii teoretice”, Revista Lil Medica nr. 2/2008, pag. 24-29, ISSN 1844-2501;
 • Dr. Constantin BĂLĂEȚ, Clinica Lil Med Bucureşti, „Efectele plasmaferezei terapeutice repetate asupra proteinemiei în trei cazuri de poliradiculonevrită Guillain – Barre”, Revista Lil Medica nr. 2/2008, pag. 30-33, ISSN 1844-2501.
 • Dr. DÂNGĂ L. medic specialist medicină de laborator – doctorand, Dr. DABIJA N. medic primar ginecolog, doctor în ştiinţe medicale, Dr. BĂLĂEȚ C. medic primar medicină de laborator, doctor în ştiinţe medicale, bioch. IANCU D., biol. LICSANDRU A. M., as. med. lab.  ZAMFIRESCU M., as.med.gen. DINU V., as.med.gen. PETRE E.Clinica Lil Med Bucureşti, „Importanţa diagnosticului precoce al infecţiei genitale cu Virusul Papilloma Uman (HPV)”, Revista Lil Medica nr. 2/2008, pag. 34-41, ISSN 1844-2501;
 • Dr. DÂNGĂ L. medic specialist medicină de laborator, doctorand Clinica Lil Med Bucureşti, dr. STOIAN M. cercetator ştiinţific principal, grad I, Institutul de virusologie “Ştefan S. Nicolau”,  dr. BĂLĂEȚ C. medic primar medicină de laborator, doctor în ştiinţe medicale, bioch. IANCU C. D., biol. LICSANDRU A. M., as. med. lab. BĂLĂEŢ T.L.Clinica Lil Med Bucureşti, “Aspecte clinice, epidemiologice şi de laborator în infecţia cu virusul hepatitic Delta”, Revista Lil Medica nr. 2/2008, pag. 42-46 - ISSN 1844-2501;
 • Col.(r) Dr. BĂLĂEȚ C. medic primar medicină de laborator, doctor în ştiinte medicale, IANCU C. D. biochimist şef departament controlul calităţi servicii medicale, as. med. lab. BĂLĂEŢ T. L., as. med. Lab. ZAMFIRESCU M., as. med. gen. PETRE E. – Clinica Lil Med Bucureşti, „Interpretări de Laborator privind VSH şi Electroforeza Proteinelor ”, Revista Lil Medica nr. 1/2008, pag. 45-61, ISSN 1844-2501;
 • Dr. BĂLĂEȚ C. medic primar medicină de laborator, doctor în ştiinte medicale, Dr. DÂNGĂ L. medic specialist medicină de laborator, doctorand, biochimist IANCU C. D., biol. LICSANDRU A. M., as. med.  lab. ZAMFIRESCU M., as. med. lab. BALAET T. L., as. med. gen. PETRE E., reg. med. CALIN M. Clinica Lil Med,  „Determinările de Markeri Tumorali în Clinica Lil Med în perioada 2006 – 2007”, Revista Lil Medica nr. 1/2008, pag. 39-43  -– Bucureşti, ISSN 1844-2501; 
 • Biol. LICSANDRU A. M., Dr. BĂLĂEȚ C. medic primar medicină de laborator, doctor în ştiinţe medicale,  Dr. DANGA L. medic specialist medicină de laborator, doctorand, biochimist IANCU C. D.Clinica Lil Med – Bucureşti, „Incidenţa Markerilor Virusului Hepatic B în anul 2007”, Revista Lil Medica nr. 1/2008, pag 9-14-, ISSN 1844-2501;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ, bioch. sp. OLIVIA SEVASTRE, Bioch.  CRISTINA DIANA IANCU, As. Med. MARIANA ZAMFIRESCU, As. Med. ELENA PETRE, As. Med. TANIA LILIANA BALAET, As. Med. CLAUDIA DILIRICI, As. Med. VIOLETA TOBARNAC,„Corelaţii fiziopatologice şi interpretări de laborator privind VSH şi electroforeza proteinelor”,  lucrare prezentată la Congresul organizat de Ordinul Biochimistilor, Biologilor şi Chimiştilor din Sistemul Sanitar din România şi publicată în Observatorul medical nr. 87, anul 2, pag. 6-7, ISSN, 2-9 decembrie 2005;
 • Dr. BĂLĂEȚ CONSTANTIN, dr. LUKACS ADALBERT – Centrul de Hematologie Transfuzională al Ministerului Aparării Naţionale, „Instrumente de măsură şi metode de studiu în reologia sângelui”, U.S.S.M. – Revistă  Medicală Militară, 1995;
 • Dr. BĂLĂEȚ CONSTANTIN, dr. LUKACS ADALBERT, „Fenomenul leukergiei, ca indicator al stării inflamatorii” -U.S.S.M. – Spitalul Militar Central, Revistă Sanitară 1995;
 • Dr. BĂLĂEȚ CONSTANTIN,Plasmafereza”, Revistă sanitară 1995, A.M.F. – Spitalul Militar Central 1995;
 • Dr. BĂLĂEȚ CONSTANTIN, „Evoluţia   hematologiei   transfuzionale   în   Armata   României”, Revistă Sanitară Militară, 1995;

 

Lucrări ştiinţifice publicate în reviste clasificate (indexate)

 • Constantin Balaet, Bogdan Ioan Coculescu, Gheorghe Manole,Maria Balaet &Gabi Valeriu Dinca(2017); Gamma-glutamyltransferase, posible novel biomarker in colon diverticulosis; a case-control study. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, (ISI-Impact Factor-4,293/2016) ISSN: 1475-6366(print) 1475-6374(online), 33:1,428-432-189.To link to this articl http:/doi.org/10.1080/14756366,2018,1428802.
 • Constantin Balaet, Bogdan Ioan Coculescu, Maria Balaet, Gheorghe Manole &Gabi Valeriu Dinca(2017); Haemolytic anaemia and hepatocitolysis associated With hypermagnesaemia by repeated exposures to copper-calcium fungicides; Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, (ISI-Impact Factor-4,293/2016) ISSN: 1475-6366(print) 1475-6374(online),33:1, 184-189.To link to this article: http:/doi.org/10.1080/14756366,12 dec. 2017, 1409745.
 • VLAIC S, POALELUNGI V, BĂLĂEŢ M, PURCĂREA VL, BĂLĂEŢ C, COCULESCU BI, Pathophysiological changes of inflammatory syndrome in multiple sclerosis after instituting therapeutic plasmapheresis, lucrare publicată în Journal of Medicine and Life vol. 10, Issue 1, Ianuary-march 2017, pag. 50-53; Indexed by: PUBMED, INDEX COPERNICUS, EBSCO PUBLISHIND, PROQUEST; ISSN 1844-122X;
 • BĂLĂEŢ CONSTANTIN, MARIA BĂLĂEŢ „Utilitatea leukergiei în practica clinică”, 12.02.2016, http//www.viata-medicala.ro/*article ID_11407 – dArt.html;
 • C. ZEANĂ, M. COJOCARU, C. BĂLĂEȚ, „Lipidplasmafereza în insuficiența coronariană acută”, lucrare publicată în revista Romanian Journal Cardiology – Revista Română de Cardiologie, Supplement The 53rd National Congress of Cardiology, October 2nd – 4th 2014, Sinaia, CNCSIS B+ EBSCO Indexed Journal, ISSN 2392-6910, ISSN-L 2392-6910, pag. 222;
 • BĂLĂEŢ CONSTANTIN, RADU MIRELA, VLAIC SIMONA, POALELUNGI VIOREL, RUSU ELENA, „Study regarding homocistein as marker in patients with stroke”,  lucrare publicată în revista Conferinței Internaționale „Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere” ediția a VII-a, indexată BDI, Universitatea Titu Maiorescu ISSN 2248-0048, Osterreichish Rumanisher Akademischer Verein, 2013, ISBN 978-3-9503145-7-1, pag. 11-13, decembrie 2013;
 • BĂLĂEŢ CONSTANTIN, RADU MIRELA, RUSU ELENA, „Study regarding the role of melatonin in „chronic fatigue syndrome”, lucrare publicată în revista Conferinței Internaționale „Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere” ediția a VII-a, indexată BDI, Universitatea Titu Maiorescu ISSN 2248-0048, Osterreichish Rumanisher Akademischer Verein, 2013, ISBN 978-3-9503145-7-1, pag. 5-10, decembrie 2013;
 • BĂLĂEŢ CONSTANTIN, VLAIC IOAN, VLAIC SIMONA, BĂLĂEȚ TANIA LILIANA, „Malpraxisul în medicina de laborator”, lucrare publicată în Viaţa medicală nr. 47, pag. 6, Partea I, din 22 noiembrie 2013;
 • BĂLĂEŢ CONSTANTIN, VLAIC IOAN, VLAIC SIMONA, BĂLĂEȚ TANIA LILIANA, „Malpraxisul în medicina de laborator”, lucrare publicată în Viaţa medicală nr. 48, pag. 6, Partea a II-a, din 29 noiembrie 2013;
 • BĂLĂEŢ CONSTANTIN, VLAIC IOAN, VLAIC SIMONA, BĂLĂEȚ TANIA LILIANA, „Malpraxisul în medicina de laborator”, lucrare publicată în Viaţa medicală nr. 49, pag. 6, Partea a III-a, din 6 decembrie 2013;
 • BĂLĂEŢ CONSTANTIN, VLAIC IOAN, VLAIC SIMONA, BĂLĂEȚ TANIA LILIANA, „Malpraxisul în medicina de laborator”, lucrare publicată în Viaţa medicală nr. 50, pag. 6, Partea a IV-a, din 13 decembrie 2013;
 • BĂLĂEŢ C., COJOCARU M., HÂRȘOVESCU T., RADU M.,  „Investigation of the potential physio-patological effects of aluminium in patients with   Alyheimer specific symptoms”, lucrare publicată în Revista Letters in Applied Neuro Bio Science, Vol. 2, ISSN2284-6808, pag 105-110, 30 iunie 2013;
 • COJOCARU M., GHINESCU M. C., RUSU E., BĂLĂEŢ C., COJOCARU I.M., „Changes of serum pentosidine levels in patients with rheumatoid arthritis stage I-II before treatment”, lucrare publicată în Conexiuni medicale/ ISSN 1843-9306 , CNCSIS B+, Cod 944, numar 1 (29), pp 37-40, martie 2013;
 • COJOCARU M., BĂLĂEŢ C., „Semnificaţia clinică, screeningul şi mamagementul microalbuminemiei la pacienţi cu diabet zaharat tip 1”, lucrare publicată în Viaţa medicală nr. 3, pag. 6, din 18 ianuarie 2013;
 • COJOCARU M., GHINESCU C. M., BĂLĂEŢ C., COJOCARU I. M., SILOŞI I., „The prognostic value of serum amyloid a levels in patients with rheumatoid arthritis”, lucrare publicată în Conexiuni medicale/ ISSN 1843-9306 , CNCSIS B+, Cod 944, numar 3 (27), pp 19-21, octombrie 2012;
 • M.COJOCARU, C.BALAET, M.C. GHINESCU, I.M. COJOCARU,
  • C.V. GURBAN, F. SFRIJAN,,Anti C1q antibodies in patients with lupus nefritis, 2012, Medical Conection/Conexiuni medicale 1(7), 27-29, B+.
 • COJOCARU M., GHINESCU C. M., BĂLĂEŢ C., COJOCARU I. M., SILOŞI I., „Prevalenţa anticorpilor faţă de proteina C reactivă şi corelaţia cu activitatea bolii la pacienţi cu poliartrită reumatoidă”, lucrare publicată în revista Conexiuni Medicale, vol. 6, nr. 4(24), pag. 89-91,CNCSIS B+, decembrie 2011;
 • 1MANOLE COJOCARU, Constantin BĂLĂEȚ2, 3INIMIOARA MIHAELA COJOCARU, 4LETITIA DOBRANICI, 5ISABELA SILOSI, 6MINERVA GHINESCU,  1Titu Maiorescu University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Dr. Ion Stroia Center for Rheumatic Diseases, Bucharest, Romania, 2Titu Maiorescu University, Faculty of Medicine, Department of Pathophysiology, Bucharest, Romania, 3Carol Davila University of Medicine and Farmacy, Gheorghe Marinescu Department of Neurology, Colentina Clinical Hospital, Bucharest, Romania, 4Clinical Hospital CFR2, Department of Psychiatry, Bucharest, Romania, 5University of Medicine and Pharmacy, Department of Immunology, Craiova, Romania, 6Titu Maiorescu University, Faculty of Medicine, Department of Nursing, Bucharest, Romania,  Study of the link between autoimmunity reactions and major depressive disorders”,  lucrare publicată în „Balkan Journal of Clinical Laboratory XIX, 1, 1”, ISSN 1310-4543, pag 19-21, (ISI-0,840) Ed. Vasile Goldis, University press, Arad;
 • Referire la Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ, Preşedintele Asociaţiei Medicale pentru Plasmafereză, autori: Conf. Dr. CORNELIU ZEANĂ, Conf. Dr. MANOLE COJOCARU, Vicepreşedinte AMRP “Plasmafereza subiect de dezbateri”, Viaţa Medicală nr. 42, 21, pag. 7, octombrie 2011;
 • Şef de lucrări Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ, Universitatea “Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară, “Plasmafereza, Viaţa Medicală nr. 32, pag. 7, 12 august 2011;
 • Dr. C. BĂLĂEŢ, Dr. M. COJOCARU – Universitatea Titu Maiorescu, as. med. lab. T. L. BĂLĂEŢ- Clinica LIL MED, “Posibile corelaţii fiziopatologice între magneziu, leukergie şi testele inflamatorii, 2010, octombrie, Simpozionul Naţional de Magneziu, Bucureşti, , Revista Magnesium Research, 24(1):22-6, ISBN 973-686-414-6, editată de Casa Cărții de Știință, apariţie în 2011;
 • M. COJOCARU1, C. BĂLĂEŢ1, I.M. COJOCARU2, S. A. IACOB2, A. UDRIŞTIOIU3, M. A. RADU-POPESCU2, G. BĂNCESCU2, 1-Univ.  “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti, 2-Univ. de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti, 3-Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, „Variații ale nivelurilor  magneziului seric la pacienți cu boli infecțioase”, octombrie 2010, Simpozionul Naţional de Magneziu, Bucureşti Revista Magnesium Research, 24(1):22-6, ISBN 973-686-414-6, editată de Casa Cărții de Știință, apariţie în 2011;
 • C. BĂLĂEȚ, C. D. IANCU, T. L. BALAET, M. ZAMFIRESCU, E. PETRE, „Corelaţii fiziopatologice şi interpretări de laborator privind viteza de sedimentare a hematiilor şi electroforeza proteinelor”, Octombrie 2007, Revista “Sănatate Publică, Economie şi Management în Medicină” nr. 6(21)/2007,B+, pag. 196, ISSN 1729-8687, Editura Epigraf, 2007;  Participare şi susţinerea lucrării la Congresul de Management Sanitar şi Economia Sănătăţii de la Chişinău – Rep. Moldova;
 • Dr.  POALELUNGI  VIOREL,  Dr.  CRISTEA  FLORIN,  Dr. BALAET CONSTANTIN, Biochimist SEVASTRE OLIVIA, Dr.  MANEA  MIRELA,  Dr. HERBAY    ALEXANDRA, „Posibile efecte somato-psihice ale câmpului electromagnetic asupra organismului  uman”, Revista de Medicină şi Psihologie Aeronautică, anul V, nr. 1 (14), pag. 30-32, CNCSIS-B+, Editura Militara, ISSN 1454-6205, martie 2001;
 • CONSTANTIN  D., POALELUNGI  V., BĂLĂEȚ C., „Experiența clinicii de Neurologie din Spitalul Militar Central în tratamentul prin plasmafereză în bolile neurologice autoimune”, Rev. Med. Militară, 4, 393-399, 1999 ; C-CNCSIS;
 • Lt. col. medic Dr. C. BĂLĂEȚ, col. medic dr. STEINER N., „Aspecte ale incidenţei markerilor virali ai hepatitei B, C, HIV I + II, în  mediul militar în România, între anii 1993 – 1995”, Revista de medicină militară nr. 4, pag 363-370, 199 6; C-CNCSIS, ISSN 1222-5126, Editura Militară, NATO, Haga – Olanda, 1996; Lt. col. medic dr. şef de lucrări POALELUNGI V.,  g-ral de brigadă medic prof. dr. DUMITRU C., Lt. 25)  Col. (r) medic dr. BĂLĂEȚ C., cpt. medic dr. IACOB M., lt. medic dr. GUTIU L., student slt. CRISTEA F.,„Tratamentul prin plasmafereza în bolile neurologice cu determinare autoimună”, Revista de Medicină Militară, CII (4) C-CNCSIS, pag. 393-400, ISSN 1222-5126; Lucrare susţinută la Tg. Mureş, 1999;
 • Lt. col. medic Dr. C. BĂLĂEȚ, col. medic dr. STEINER N., „Aspecte ale incidenţei markerilor virali ai hepatitei B, C, HIV I + II, în  mediul militar în România, între anii 1993 – 1995”, Revista de medicină militară nr. 4, pag 363-370, 199 6; C-CNCSIS, ISSN 1222-5126, Editura Militară, NATO, Haga – Olanda, 1996;
 • Dr. BĂLĂEȚ CONSTANTIN, dr. LUKACS ADALBERT – Centrul de Hematologie Transfuzională al M.Ap.N., farm. ADRIAN ANDRIES – Laborator biochimic Spitalul Militar Central, „Efectele plasmaferezei terapeutice repetate asupra proteinemiei în trei cazuri de poliradiculonevrita acută Guillaine-Barrė”, lucrare prezentată la U.S.S.M., și publicată în Revista de medicină militară, ISSN 1222-5126,C-CNCSIS Editura Militar, 1996;
 • Dr. BĂLĂEȚ CONSTANTIN,Asigurarea Calităţii în hematologia transfuzională”, Viaţa medicală, nr. 51, pag 3, ISSN  1220-5354, 23 decembrie 1994;

 

VII .MEMBRU IN COMITETE ŞTIINTIFICE ŞI ORGANIZATORICE

 • Membru în Comitetul Ştiinţific la Congresul Naţional de Medicină Integrată, Ediţia a II-a 2013;
 • Membru în Comitetul Ştiinţific, organizator și moderator, la cea de-a II-a Conferință Națională – Plasmafereza terapeutică, manifestare desfășurată la Institutul Național de Statistică, București, creditată cu 6 credite EMC, Diploma nr. 07/12.10.2013, desfășurată în data de 11 octombrie 2013;
 • Membru în Comitetul Ştiinţific, organizator și moderator, la al 20-lea Congres Național de Medicină de Laborator, manifestare desfășurată la Institutul Național de Statistică, București în perioada 10-12 octombrie 2013;
 • Membru în Comitetul Ştiinţific, organizator și moderator, la al 19-lea Congres Naţional de Medicină de Laborator, organizat de SRML în perioada 31 octombrie – 03 noiembrie 2012;
 • Membru în Comitetul Ştiinţific al Congresului Naţional de Medicină Integrată, Ediţia a I-a 2012;
 • Membru în Comitetul Ştiinţific, organizator și moderator (director de proiect) al Primei Conferințe Naționale cu Participare Internațională cu Tema “Plasmafereza Terapeutică”, grant obținut prin concurs, proiect finanțat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, conform Contractului nr. 127M din 29.07.2011, manifestare desfășurată în periada 28-30 septembrie 2011, Bucuresti;
 • Membru în Comitetul Ştiinţific, organizator și moderator la al 18-lea Congres Naţional de Medicină de Laborator, organizat de SRML în perioada mai 2011, Sibiu;
 • Membru, organizator și moderator la secţiunea a II-a din cadrul celei de-a IV-a Sesiuni ştiinţifice a cadrelor didactice şi a studenţilor din Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 6 mai 2011;
 • Membru în Comitetul Ştiinţific, organizator și moderator, la al 17-lea Congres Naţional de Medicină de Laborator şi al 4-lea Simpozion de Imunologie, 2010– septembrie;
 • Membru în comitetul de organizare, la al 7-lea Simpozion Naţional de Magneziu 8-9 octombrie 2010, Bucureşti;

 

VIII. ACTIVITATEA DE INOVARE ŞI BREVETARE

 • Dispozitiv pentru măsurarea potențialelor bioelectrice ale sângelui, autor Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ, 11.03.2013, O.S.I.M. – Cerere de brevet de invenție A/00214;
 • Trusă de laborator pentru determinarea stării leukergice și metoda de analiză;  Cerere de brevet A/01012/19-12-2014, Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ;
 • Dispozitiv- grătar ecologic pentru prepararea alimentelor 2015;  Cerere de brevet  A/00701/29 09 2015, Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ;

 

IX. DREPTURI DE AUTOR

 • Modificările hemoreologice, biochimice şi imunologice după plasmafereză”, prima lucrare ştiinţifică din România în domeniul plasmaferezei, conform nr. înregistrare 6936 din 21.04.2011 la  Oficiul Român pentru Drepturi de Autor, BĂLĂEȚ CONSTANTIN;
 • Plasmafereza terapeutică în bolile neurologice autoimune” – prima lucrare din România în domeniul plasmaferezei terapeutice, conform nr. înregistrare 6937 din 21.04.20112011, Oficiul Român pentru Drepturi de Autor, BĂLĂEŢ CONSTANTIN şi colab.;
 • Leukergia în contextul sindromului inflamator” , conform nr. înregistrare 3159 din 11.01.2011 la Oficiul Român pentru Drepturi de Autor, BĂLĂEȚ CONSTANTIN;
 • Leukergia în contextul sindromului inflamator”, conform nr. înregistrare nr. 300205 din 12.01.2011, O.S.I.M.; „Plicul cu idei” – BĂLĂEȚ CONSTANTIN.

 

X. REDACTOR
Revista Dacia fondată în anul 2017, C. BĂLĂEŢ, membru în ,,colegiul de redacţie”;

REDACTOR ŞEF- revistă medicală – Lil Medica
Reprezintă suportul lucrărilor științifice al Asociației Medicale Române pentru Plasmafereză. Președinte și membru fondator dr. Constantin Bălăeț.

 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ,  redactor şef revista Lil Medica vol. 1, nr. 11, anul V - 2013,  ISSN 1844-2501;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ,  redactor şef revista Lil Medica vol. 1, nr. 10, anul IV - 2012,  ISSN 1844-2501;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ,  redactor şef revista Lil Medica vol. 1, nr. 9,  anul III - 2011,  ISSN 1844-2501;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ,  redactor şef revista Lil Medica vol. 1, nr. 8,  anul III - 2011,  ISSN 1844-2501;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ,  redactor şef revista Lil Medica vol. 1,  nr. 7, anul II - 2009,  ISSN 1844-2501;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ,  redactor şef revista Lil Medica vol. 1, nr. 6, anul II – 2009,  ISSN 1844-2501;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ,  redactor şef revista Lil Medica vol. 1, nr. 5, anul II – 2008, ISSN 1844-2501,
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ,  redactor şef revista Lil Medica vol. 1, nr. 4, anul I – 2008, ISSN 1844-2501;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ,  redactor sef revista Lil Medica vol. 1, nr. 3, anul I – 2008, ISSN 1844-2501;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ ,  redactor şef revista Lil Medica vol. 1, nr. 2, anul I – 2008, ISSN 1844-2501;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ,  redactor şef revista Lil Medica vol. 1, nr. 1, anul I – 2008, ISSN 1844-2501;
 • Dr. CONSTANTIN BALAET, redactor şef – Apariţia revistei Lil Medica trimestrial 2008, ISSN 1844-2501; Revista este recunoscută de: Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor Militari din România  care este de acord să gireze ştiinţific Revista Lil Medica, cu profil ştiintific medical şi apariţie trimestrială, editată sub patronajul Clinicii Lil Med şi Fundaţiei Fiii Gorjului conform adresei nr. A4365/14.05.2008 și de către Ed. Med. Etna București, membră în Societatea Editorilor Români, acreditată CNCSIS şi de Colegiul Medicilor din România;

 

XI. CĂRŢI MEDICALE PUBLICATE

 • FZIOLOGIE-Note de Curs si Schite Lucrari Practice: Dr.Constantin Balaet, Dr.Gabriela Badea, Masterand in neurostiinte Maria Balaet, ISBN978-606-652-181-9; Editura Mustang cod CNCS 327; Bucuresti; 2018
 • Coordonator Prof. Univ. Dr. ADRIAN STAN,  colectiv autori: Șef de lucrări Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ, Dr. BOGDAN IOAN COCULESCU, Dr. GABI-VALERIU DINCĂ, Dr. SILVIU EPURAN, IULIANA GHERASIM, Dr. TUDOR HÎRȘOVESCU, Dr. CIPRIAN ISTODE, Dr. MIHAI CĂLIN TANASI, Dr. IOAN SORIN TUDORACHE, Dr. SIMONA GABRIELA VLAIC, Teste de pregătire pentru admiterea în învăţământul superior medical” ediţia a doua, revizuită şi adăugită 2015, Editura Etna, Bucureşti, ISBN:978-973-1795-64-5;
 • Coordonator Profesor Universitar Dr. ADRIAN STAN, colectiv de autori: Șef de lucrări Dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ, Dr. BOGDAN IOAN COCULESCU, Dr. GABI-VALERIU DINCĂ, Dr. SILVIU EPURAN, IULIANA GHERASIM, Dr. TUDOR HÎRȘOVESCU, Dr. CIPRIAN ISTODE, Dr. MIHAI CĂLIN TANASI, Dr. IOAN SORIN TUDORACHE, Dr. SIOMONA GABRIELA VLAIC, Teste de pregătire pentru admiterea în învățământul superior medical, Editura Medicală Etna, București, 2014, ISBN: 978-973-1795-64-5;
 • Coordonator științific Şef de lucrări Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ, coautori: Prof. Univ. Dr. DAN-DOINEL DINUICĂ, Drd. MIRELA RADU, Student SIMONA VLAIC, Cercetări privind modificările hemoreologice, biochimice şi imunologice după plasmafereză. Studiul relaţiilor fiziopatologice, Editura Fundaţia România de Mâine, ISBN 978-973-163-997-0, limba română și engleză, august 2012;
 • Şef de lucrări dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ, „FiziopatologieNote de curs, Editura Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, ISBN 978-606-8002-59-0, martie 2011;
 • Şef de lucrări dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ, “Fiziopatologie lucrări practice, Editura Medicală Etna, Bucureşti, ISBN 978-973-1795-20-1, septembrie 2010;
 • Prof. VASILE BOBOCESCU, Prof. Univ. Dr. EMANOIL CEAUŞU, Sef de lucrări, col. (r) Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ, Dr. GRIGORE GR. LUPESCU, Colaborator Dr. CORINA BOBOCESCU; Personalităţi gorjene în medicină de-a lungul istoriei, Vol. I, Înaintaşii – Precursorii, Editura Medicală Etna, Bucureşti, ISBN 978-973-1795—28-7, VOL. 1 - 2010 – ISBN 978-973-1795-27-0, 2010;
 • Dr. ing. ION EPURE, Sef de lucrări, col. (r) Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ Arsenale teroriste– Editura Etna în colaborare cu Editura Militară, Bucureşti, ISBN 978-973-1795-12-6, 2010;
 • Dr. Luminita Danga, Sef de lucrări, col. (r) Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ, “Actualităţi în hepatita cu virus hepatitic Delta (VHD)” –Editura Medicală Etna, Bucureşti, ISBN 978-973-1795-10-2, 2009;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ “Hematologie transfuzională - Note de curs pentru medicii rezidenţi din specialităţile Anestezie - Terapie intensivă şi Medicină de Laborator”, Editura Militară, ISBN 973-0-03341-2, 2003;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ “Modificările hemoreologice, biochimice şi imunologice după plasmafereză– Editura Militară, ISBN 973-32-0634-2, 2003;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ, Biochimist Olivia Sevastre Medicină de laborator - Lucrări practice; Elemente medico - militare; Interpretări fiziopatologice, Editura Militară, ISBN 973-32-0641-5, 2003;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ “Transfuzia sanguină - Aspecte  medico-militare– Editura Medicală, ISBN 973-32-0635-0, 2003;
 • Dr. VIOREL POALELUNGI, Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ Plasmafereza terapeutică în bolile neurologice autoimune – Editura “Tentant”, ISBN 973-99-666-9-1, 1999;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ “Asigurarea cu sânge şi derivate în dezastre, Editura “Tentant”,   ISBN 973-99207-3-X”, 1999;

 

XII.  CAPITOLE (apariții, citate) în cărți medicale

 • Hematologia transfuzională” elaborarea capitolului din tratatul medico-militar apărut în 1988, Editura Militară, autor dr. CONSTANTIN BĂLĂEȚ.

 

XIII. ACTIVITĂŢI PUBLICISTICE DIVERSE

 • Revista Română de Versuri şi Proză nr.1-3 (232-234)/2017 prezentarea unui eseu de Florin Grigoriu despre Dr. C. Bălăeţ.
 • Suportul științific al articolului „Analiza laboratorului de analize” la Congresul SRML 2013, publicat în Viața medicală nr. 43 din 25 octombrie 2013, pag. 7, de Dr. Mariana Milea;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ – Clinica LIL MED – Bucureşti,Băile Săcelu, staţiune balneo-climaterică, jud. Gorj”, Revista Lil Medica nr. 4/2008, ISSN 1844-2501, Ed. Med. Etna, București;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ – Clinica LIL MED – Bucureşti,Alocuţiune cu ocazia lansării Revistei Lil Medica”, Revista Lil Medica nr. 2/2008, ISSN 1844-2501, Ed. Med. Etna, București;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ – Clinica LIL MED – Bucureşti,Sufletul prin cuvinte”, Revista Lil Medica nr. 1/2008, ISSN 1844-2501, Ed. Med. Etna, București;
 • Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ – Clinica LIL MED – Bucureşti,Cuvânt pentru eroii satului”, - Comuna Săcelu, iunie 2008 – Ziarul Realitatea din Gorj;

 

XIV. CĂRŢI PUBLICATE, ESEURI;VERSURI

 • CONSTANTIN BĂLĂEŢ Poemele iubirii... continuă Editura Daco-română, București, iunie 2016, ISBN 978-606-601-126-6/821.135.1-1;
 • CONSTANTIN BĂLĂEŢEu, copacul – sau locul unde este Dumnezeu”, Editura Daco-română, București, mai 2015, ISBN 978-606-601-096-2, lucrare lansatăla Librăria Mihail Sadoveanu;
 • CONSTANTIN BĂLĂEŢ  “În oglinda mea, Editura Medro, ISBN 978-973-8487-40-6, 2013, București; 
 • CONSTANTIN BĂLĂEŢ  Din Gorj vorbe, vorbe … vorbe,– Editura Omonia, ISBN (10) 973-8319-25-0;  ISBN (13) 978-973-8319-25-7, 2006, București;
 • CONSTANTIN BĂLĂEŢ  – “Din Gorj…Recviem pentru Moşu’ Vică, - Editura Tentant, ISBN 973-99-666-9-1, 2001, București;
 • CONSTANTIN BĂLĂEŢ   “Din Gorj … iubire”, Editurile Pressco şi Agora, ISBM 973-99-666-9-1, 1999, București;
 • CONSTANTIN BĂLĂEŢ Din Gorj … trecere sigură”, Editura Tentant, ISBN 973 97496-6-6, 1997, București.

 

XV. IMAGINE ŞI RECUNOAŞTEREA ACTIVITĂŢII

 • Cuvint la lansarea cartii ,,Sfintii Chiril si Metodie cei intocmai ca apostolii de Cristian Petricu lansata la cenaclul Octavian Goga in 03 04 2018, Casa de cultura Mihai Eminescu din Str. Calderon.
 • 24 ianuarie 2018 acordarea de catre Primaria S 5 a MEDALIEI          ,, Virtute si Onoare”conform Atestatului de recunoastere a excelentei.
 • Membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România începând cu Aprilie 2017, conform site-ului AOSR;
 • Cuvânt la lansarea romanului ,,Îngerul Lizicăi” de Elena Ionescu Colcigigeanni, sept 2017, Librăria Mihai Eminescu Bucuresti;
 • Donație Bibliotecii Ministerului Apărării Naţionale, patru cărți, „Poemele iubirii... continuă” Editura Daco-română, București, iunie 2016, în 28.07.2016;
 • Cuvânt la lansarea cărţii Iubire sacrificată de Elena Ionescu Colcigeani, Bookfest, Bucureşti, 03.06.2016, pavilion C2, stand Bo6, ora 17,00;
 • Conferinţe - Biblioteca Metropolitană Bucureşti-Mediateca George Enescu
  • 14.06.2016, Aromaterapia
  • 24.05.2016, Despre cromoterapie
  • 17.05.2016, Despre meloterapie
  • 09.05.2016, Despre relaţia ştiinţă Dumnezeu – de ce eu?!
  •  
 • Donație Bibliotecii Metropolitane Bucuresti-Mediateca George Enescu, trei cărți, „Eu, copacul – sau locul unde este Dumnezeu”, Editura Daco-română, București, mai 2015, în 10.05.2016;
 • Expunere, Din lirica de dragoste a lumii  - poezie africană”, Centrul de Formare și Consiliere „Sfinții Mihail și Gavril” situat în strada Țepeș Vodă nr. 7, Sector 2; Bucuresti, 26.04.2016;
 • Coordonatorul Colocviului cu desfășurare lunară - Medicină și adevăr – în cadrul Centrului de Formare și Consiliere „Sfinții Mihail și Gavril” situat în strada Țepeș Vodă nr. 7, Sector 2; Bucuresti, 2016: Conferinţe:
  • Ianuarie 2016 – Medicina complementara - integrata
  • Februarie 2016 – Medicina naturista - generalitati
  • Martie 2016 – Medicina naturista - remedii
  • Aprilie 2016 – Colesterolul bun - rau
  • Mai 2016 – Diabetul zaharat si alimentia
  • Iunie 2016 – Insuficienta circulatorie cerebrala
  • Iulie 2016 – Hipertensiunea arteriala
  • August 2016 – Cardiopatia ischemica
  • Septembrie 2016 – Sindromul varicos
  • Octombrie 2016 – Igiena ochilor si tulburari de vedere
  • Noiembrie 2016 – TBC-ul, plaga mizeriei
  • Decembrie 2016 – Alimentatia industrial si sanatatea
 • Diplomă de Excelență, acordată de Primăria Sectorului 2, pentru contribuția valoroasă și implicarea activă în derularea proiectelor cultural-artistice inițiate de administrația locală a sectorului 2, se acordă Domnului Dr. Bălăeț Constantin – scriitor, în semn de recunoaștere a implicării deosebite în organizarea evenimentelor cultural-artistice din  cadrul Centrului de zi „Sfinții Mihail și Gavril”, din 09 Noiembrie 2015;
 • Diplomă de onoare, şi cuvânt pentru eroii Comunei Biliești județul Vrancea, în urma invitației col.(r) magistrat Isac Vasile - fiu al satului și a Primarului Chirilă Vasile cu ocazia Zilelor Comunei Biliești, 20-23 august 2015;
 • Scrisoare adresată Președintelui Oamenilor de Știință din România, privind fenomenul medical al plasmaferezei în România -  iulie 2015;
 • Diplomă aniversară, acordată de „Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, Filiala Sector 5 cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la înființarea primei structuri asociative a cadrelor militare în rezervă și în retragere, mai 2015;
 • Donație două cărți, „Eu, copacul - sau locul unde este Dumnezeu”, Editura Daco-română, mai 2015, Asociației Diplomaților Militari în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”;
 • Diplomă „Doctor Honoris Causa”, pentru rezultate remarcabile în cercetarea medicală și în știința daco-românească a vieții, acordată în 09.05.2015, de către Academia Daco-Română;
 • Scrisoare de mulțumire din partea Bibliotecii Militare Naționale pentru donația de carte „Eu, copacul - sau locul unde este Dumnezeu”,Editura Daco-română, mai 2015, București;
 • Coordonatorul Colocviului cu desfășurare lunară - Medicină și adevăr – în cadrul Centrului de Formare și Consiliere „Sfinții Mihail și Gavril” situat în strada Țepeș Vodă nr. 7, Sector 2; Bucuresti, 2015: Conferinţe:
  • Ianuarie 2015 - Despre alergii
  • Februarie 2015 - Despre bolile digestive I
  • Martie 2015 - Despre bolile digestive II
  • Aprilie 2015 - Despre bolile renale
  • Mai 2015 - Despre bolile hematologice
  • Iunie 2015 – Despre bolile hepatice
  • Iulie 2015 – Despre bolile SNC
  • August 2015 - Despre bolile dermatologice
  • Septembrie 2015 – Despre bolile pulmonare
  • Octombrie 2015 – Despre vaccinari
  • Noiembrie 2015 – Despre bolile infectioase
  • Decembrie 2015 – Despre bolile tropicale
 • Diplomă de Excelență, acordată de Primaria Sectorului 2, pentru contribuția valoroasă și implicarea activă în derularea proiectelor cultural-artistice inițiate de administrația locală a sectorului 2, se acordă Domnului Dr. Bălăeț Constantin – scriitor, în semn de recunoaștere a implicării deosebite în organizarea evenimentelor cultural-artistice din  cadrul Centrului de zi „Sfinții Mihail și Gavril”, din 06 Noiembrie 2014;
 • Diplomă de Excelență, acordată de Asociația Cadrelor S.P.P. în Rezervă și în Retragere, cu prilejul împlinirii a 15 ani de la înființarea A.C.S.P.P. în R.R. în semn de înaltă prețuire pentru merite deosebite obținute în întreaga activitate și sprijinul acordat, Decizia nr. 2/13.10.2014;
 • Diplomă de Excelență, acordată de Ministerul Apărării Naţionale – Regimentul 2 Mecanizat „Constantin Godeanu” și Batalionul 2 Infanterie Călugăreni, 01 octombrie 2014;
 • Președinte ales al Filialei Sector 5 „Tudor Vladimirescu” a Asociaţiei Naționale a Militarilor în Rezervă şi în Retragere “Alexandru Ioan Cuza”, conform Procesului Verbal din 02.09.2014;
 • Coordonatorul Colocviului cu desfășurare lunară - Medicină și adevăr – în cadrul Centrului de Formare și Consiliere „Sfinții Mihail și Gavril” situat în strada Țepeș Vodă nr. 7, Sector 2; Bucuresti, iunie 2014: Conferinţe:
  • Iunie 2014 - Relaţia dintre sănătatea, boală şi alimentaţie
  • Iulie 2014 – Unde este Dumnezeu?!
  • Septembrie 2014 – Evoluţionism sau creaţionism?
  • Octombrie 2014 – Despre cancer
  • Noiembrie 2014 – Despre diabet şi bolile dismetabolice
  • Decembrie 2014 – Despre imunitate
 • Diplomă Omagială acordată de Prea Fericitul Patriarh Daniel, cu ocazia întâlnirii cu militarii, membrii ai Asociaţiei Militarilor în Rezervă şi în Retragere “Alexandru Ioan Cuza”, 07 noiembrie 2013;
 • Membru ales în Consiliul Național al Asociaţiei Militarilor în Rezervă şi în Retragere “Alexandru Ioan Cuza”, 06 noiembrie 2013;
 • Recenzie la cartea „În oglinda mea”, autor Constantin Bălăeț, Editura MEDRO, ISBN 978-973-8487-4-6, consemnare de Dr. Eugenia Grosu-Popescu, la pag. 12, în Viața Medicală nr. 32 din 09 august 2013;
 • Consemnare la pag. 66-69, în lucrarea Personalități gorjene în medicină, Vol.II, Editura Etna 2013, ISBN 978-973-1795-42-3, 2013;
 • Diplomă de Excelenţă, acordată de Ministerul Apărării Naţionale – Direcţia Generală de Informaţii a Apărării, pentru merite deosebite care au contribuit la ridicarea prestigiului armei „Informaţii pentru apărare”, noiembrie 2012;
 • Plachetă şi Diplomă Aniversară, acordată de Primarul Sectorului 5 Bucureşti, acordată cu ocazia aniversării Zilei Rezervistului Militar, 31 mai 2012;
 • Consemnare Dr. Constantin Bălăeţ  în ediţia aniversară a Revistei Oamenilor de Afaceri “Business Pres” nr. 100 din mai-iunie 2012;
 • Consemnare Dr. Constantin Bălăeţ  în Viaţa Medicală nr. 42 din 21 oct. 2011, pag 7, “Plasmafereza subiect de dezbateri” – Conf. Univ. Dr. Corneliu Zeană;
 • Diplomă aniversară, cu prilejul “Zilei Rezervistului Militar” – 31 mai 2011, acordată de Asociaţia Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere “Alexandru Ioan Cuza”;
 • Certificat de apreciere, seria MI nr. 13 din 01.05.2011, pentru susţinerea cursului postuniversitar în Medicina Integrată, cu participare internaţională la a doua ediţie, organizat de Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti, în perioada 29 aprilie - 01 mai 2011; curs acreditat de Colegiul Medicilor din România cu 54 EMC; 
 • Conferirea emblemei de onoare a Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere “Alexandru Ioan Cuza”, atestat EOAD nr. 3/HCC 8/2010, 21octombrie  2010;
 • Consemnare în lucrarea „Cine suntem după 30 de ani”, autor D. Fotache, Editura Universitară 2010, recunoscută C.N.C.S.I.S., pag. 13-14, pag. 215-226, octombrie 2010;
 • Consemnare în “Personalităţi române şi faptele lor 1950-2000”, vol XL, pag. 114-161, Editura Pamfilius, Iaşi, redactor Toni Dârţu, ISBN 978-973-1949-1 ; înscrierea în patrimoniul Bibliotecii Naţionale, 17 mai 2010;
 • Lansarea lucrării „Arsenale teroriste” la Cercul Militar Central şi primirea distincţiei “Pana de aur” din partea Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în retragere „Al. I. Cuza”, martie 2010;
 • Invitaţie şi mulţumiri din partea Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, nr. A120/24.02.2010, cu prilejul omagierii Doamnelor ce au lucrat în D.G.I.A. şi D.I.M. din M.Ap.N.; adresa nr. A120/24.02.2010;
 • Scrisoare de mulţumire nr. 80-10/25.01.2010  din partea Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru  Ioan Cuza”;
 • Diplomă aniversară pentru prodigioasa carieră în slujba Serviciului de Informaţii Militare al Armatei Române – Ministerul Apărării Naţionale -  Direcţia Informaţii Militare, 2009;
 • Premiul de excelenţă “Business Pres” ediţia 2009, pentru profesionalism şi implicarea activă în sistemul medical românesc;
 • Diploma de Merit emisă de Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” Filiala sector 5 pentru devotamentul şi înaltul profesionalism demonstrate în slujirea Patriei şi Asociaţiei, 2009;
 • Certificat   de   colaborare   emis   de Banca Credit Europe Bank ce răsplăteşte excelenta colaborare, 2008;
 • Diploma de Onoare pentru aportul deosebit în dezvoltarea satului Maghereşti. Primăria Comunei Săcelu, judeţul Gorj, 26.07.2008;
 • Consemnare în Revue Tehnique des Fournisseurs de la Defense – Editee Par L.U.N.S.A. du Ministere de la Defense – 78 Rue Vaneau – 75007 Paris, 2007;
 • Diploma de Excelenţă în Calitate pentru laboratorul de analize medicale din partea SC Mediclim SRL Bucureşti, 2007;
 • Apariţia în ediţia a doua a Enciclopediei Personalităţilor din România, Enciclopedia biografică a femeilor şi bărbaţilor contemporanii cu carieră de succes din România – Hubners Who is Who, 2007;
 • Diploma de Onoare pentru aportul deosebit în susţinerea proiectului Şcolii Postliceale Sanitare Ioan Paul al II-lea din cadrul Fundaţiei pentru Învăţământ, 2007;
 • Răspuns al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii nr. P3063/04 din 20.11.2006 – “Nu   s-a   identificat   nici  un   dosar   întocmit   de   fosta   Securitate   pe numele Dumneavoastră”…;
 1. Certificat de membru, de recunoaştere a liberei practice medicale de către Colegiul Medicilor din România. Nr. B06-1901/1 din 18.09.2006;
 2. Diploma aniversară eliberată de Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială “General Doctor Aviator Victor Anastasiu”, 2005;
 3. Diploma de onoare din 27.10.2005 cu ocazia sărbătoririi a zece ani de la înfiinţarea Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”. Eliberată de Asociaţia Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere.
 4. Bălăeţ Constantin medic poet (pag. 44), Medici – scriitori şi publicişti români  - Dicţionar Bibliografic – Mihai Mihailide  Ed. Viaţa Medicală Românească 2003;
 5. Scrisoarea de mulţumire a Mitropolitului Olteniei din 23.11.2002;
 6. Diploma din 21.08.2002, cu prilejul aniversării a 140 de ani de la înfiinţarea Serviciului Medical al Armatei Române, pentru contribuţia deosebită adusă la ridicarea prestigiului medicinei militare româneşti, eliberată de Direcţia Asistenţă Medicală din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi Asociaţia Medicilor şi farmaciştilor Militari din România;
 7. Scrisoare de mulţumire şi accept pentru înserarea poeziei “Domnule Orăşean” în Lucrarea de diplomă susţinută în cadrul examenului de licenţă pentru absolvirea Facultăţii de Turism Servivii, intitulată “Arealul Turistic Novaci-Baia de Fier” a Domnişoarei Mota Maria (08.08.2000);
 8. Adeziune din 10.04.2000 la Consiliul   Naţional   al   Intreprinderilor   Micro,   Mici   şi   Mijlocii   din   România;
 9. Convenţie de colaborare din 24.05.1999 cu Academia de Ştiinţe Medicale;
 10. Convenţie de colaborare din 23.04.1999 cu Facultatea de Medicină Generală – Catedrele de Fiziologie şi Fiziopatologie din Universitatea Carol Davila București;
 11. Scrisoare  de  mulţumire   a Profesorului Dr. Şerban Andronescu Ghika, Preşedinte al SNTSR, 21.09.1998;
 12. Scrisoare de mulţumire pentru activitate şi urări  de Crăciun şi Anul Nou de la Ministrul Apărării Naţionale Dl. Victor Babiuc, 1998;
 13. Ordinul   Meritul   Militar   Clasa   a II-a pentru 20 ani vechime în activitate şi rezultate meritorii, 1998;
 14. Consemnare a activității Ligii Culturale FIII GORJULUI, președinte Constantin Bălăeț, în Revista Jandarmerie nr. 23(144) din 01 decembrie 1997;
 15. Scrisoare de mulţumire pentru volumul de versuri din “Gorj … trecere sigură” de la Ministrul Apărării Naţionale Dl. Victor Babiuc, 1997;
 16. Scrisoare de mulţumire pentru volumul de versuri “Din Gorj … trecere sigură” de la Secretarul de Stat al Ministerului Apărării Naţionale, Dl. Constantin Dudu Ionescu, 1997;
 17. Ordinul   Meritul   Militar   Clasa   a III-a pentru 15 ani vechime în activitate şi rezultate meritorii, 1995;
 18. Scrisoare de mulţumire a col. Dr. Thomas M. din Armata Marii Britanii pentru rezultatele   foarte   bune  obţinute  la  cursul   practic de Hematologie Transfuzionala din perioada 01.01- 12.02.1993 “Army Blood Supply Depot – Aldershot”, 1993;
 19. Diploma pentru rezultate foarte bune la învăţătură  şi comportare, Student Bălăeţ Constantin anul IV M.G. – Facultatea de Medicină Militară – 1978;
 20. Diploma pentru rezultate foarte bune la învăţătură  şi comportare, Student Bălăeţ Constantin anul V M.G. – Facultatea de Medicină Militară – 1979;
 21. Scrisoare de mulţumiri pentru grija parintească …. Din partea Decanatului Facultăţi de Medicină Militară student anul IV – 1978

 

XVI. INTERVIURI APARIŢIA ÎN MASS-MEDIA

 • Pro Arme revistă, anul VII, nr. 2-3 (21-22) mai-decembrie 2015, pag. 55, semnalarea lucrării eseistice ,,Eu, copacul, sau locul unde este Dumnezeu”de Constantin Bălăeţ;
 • Săptămâna medicală, 2011, mai,  Medical Market- articole de specialitate – Şef de lucrări Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ, articolul “Congresul de Medicină de Laborator organizat de SRML în 2011”;
 • Viaţa Medicală nr. 27, 9 iulie, 2010, consemnarea apariţiei lucrării Personalităţi gorjene în medicină de-a lungul istoriei, Vol. I, Înaintaşii – Precursorii”, Prof. VASILE BOBOCESCU, Prof. Univ. Dr. EMANOIL CEAUŞU, Sef de lucrări, col. (r) Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ, Dr. GRIGORE GR. LUPESCU, Colaborator Dr. CORINA BOBOCESCU;
 • Consemnarea în www.verticalonline.ro apariţiei lucrării Personalităţi gorjene în medicină de-a lungul istoriei, Vol. I, Înaintaşii – Precursorii”, Prof. VASILE BOBOCESCU, Prof. Univ. Dr. EMANOIL CEAUŞU, Sef de lucrări, col. (r) Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ, Dr. GRIGORE GR. LUPESCU, Colaborator Dr. CORINA BOBOCESCU, articolul “Despre oamenii în alb ai Gorjului”, 30 iunie 2010;
 • InterviuLa baza reformei din sistemul sanitar românesc trebuie să stea pacientul, cu nevoile sale de servicii medicale”, Busines Press nr. 79, Anul X, mai-iunie 2010;
 • Observatorul Militar nr. 15 din 14-20 aprilie, consemnarea apariţiei lucrării “Arsenale teroriste, protejaţi-vă prin cunoaştere”, autori Col. Ing. DR. ION EPURE, Şef de lucrări col. (r) dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ, 2010;
 • Consemnarea şi omagierea în Observatorul Militar cu ocazia zilei de naştere, 18 martie, de către Asociaţia Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere “Al. I. Cuza”, 2010;
 • Consemnare în Business Press Nr. 77 (ianuarie – februarie 2010) – Ediţia a IX-a a „Galei Premiilor Bussiness Press;
 • Consemnarea lucrării “Actualităţi în hepatita cu virus hepatitic Delta (VHD)” autori Dr. LUMINIŢA DÂNGĂ, col. (r) Dr. CONSTANTIN BĂLĂEŢ,  Editura Etna 2009 în Viaţa medicală nr. 50 din 11 decembrie 2009;
 • Monumentul de la Maghereşti – Articol – Revista România Eroică nr. 1(36) 2009, Foto – Maria Bălăeţ”;
 • Note  de   Ştefania   Oproescu referitoare la “Din Gorj vorbe … vorbe … vorbe ...”, Revista “Oglinda literară”, 2008;
 • Articol BĂLĂEŢ CONSTANTINMedicina de laboratorSăptămâna  medicală 4 – 17 iunie 2008;
 • Interviu acordat Băncii Credit Europe Bank prin reprezentantul sau Lucian Nedea intitulat “Am găsit la Credit Europe Bank o ofertă competitivă de produse şi servicii”, 2008;
 • Note de Gheorghe Mohor “Din Gorj .. vorbe, vorbe, vorbe”, Revista Amurg Sentimental, 2008;
 • Interviu la “Televiziunea Good Life” emisiunea “Bună seara Doctore”, 2007;
 • InterviuDe   la   era   empirică  la   programele  de   sănătate   sociopolitice” - Săptămâna medicală, Mai 2006;
 • InterviuTot sufletul meu este investit în această clinică (II)”- Magazin terapeutic, 07.2005;
 • InterviuTot sufletul meu este investit în această clinică (I)”  - Magazin terapeutic, 06.2005;
 • InterviuUn vector de modernitate”- Viaţa medicală, 30.01.2004;
 • Interviu Spirit militar modern  - “Şi în afaceri, mai presus de toate este sănătatea!”, 01.2004;
 • Interviu la “Radio Romania”, emisiunea “Eroii neamului”, Iulie 2004;
 • Ziarul “Gorjeanul” – “Cobiliţa cu umor”; Fondator al ziarului umoristic “Cobiliţa Gorjenească”, 22.04.2003;
 • Ziarul “Gorjeanul” – “Omul şi Fotonul în Slujba Sănătăţii”, 10.04.2003;
 • Consemnare în Ziarul  “Gorjeanul” – “Din Gorj, iubire”, 02.2002;
 • Interviu Mai presus de toate este sănătatea” – Revista Lumea VIP, 2002;
 • Revista  “Amurg Sentimental“   Consemnare  în   “O   întâlnire   de   suflet” (Gheorghe Mohor), 2002;
 • Articol referitor la Monumentul Eroilor din Satul Magherești “Ziua Armatei –Omagiu eroilor” - Ziarul Dimineaţa, 25.10.2001;
 • Articol Analgezice – antipiretice, Revista Farmacia Ta, 2001;
 • InterviuInjecţii de capital în laboratoare de analize” – ziarul Capital, 01.06.2000;
 • ConsemnarePersonsalităţi gorjene la sfârşit de mileniu”, Ziarul Gorjeanul, 1999;  
 • Consemnare Ziarul GorjeanulPersonalităţi gorjene– Constantin Bălăeţ”, 29.04.1998;
 • Consemnare Revista Jandarmeriei nr. 23(144) – Președinte al Ligii Culturale Fiii Gorjului, 01.12.1997;
 • Consemnare 28.10.1997 – Ziarul  GorjeanulDin Gorj ….Trecere sigură”;
 • Consemnare 29.07.1997 - Ziarul  Gorjeanul Note de Lector “Din Gorj ….Trecere sigură”;
 • Consemnare 11.07.1997 - Ziarul  Dimineaţa – “Din Gorj ….Trecere sigură”;
 • Consemnare 11.07.1997– Ziarul Dimineața – “Spiritul gorjenesc si  sentimentul poetic”;
 • Interviu 24.12.1996 - “In nici  un caz nu te poti imbolnavi prin actul donarii de sange!” – Observatorul militar;
 • Interviu TVR1 privind Hematologia Transfuzionala in Armata Romana, realizarea unui film de propaganda in domeniul Hematologiei Transfuzionale cu ajutorul TVR1  emisiunea “Pro Patria”, 1995;
 • Interviu 18.05.1993 - “Dacă nu ai sânge, îți mor oamenii cu zile” -  Observatorul militar.

 

XVII. ALTE ACTIVITĂŢI

 • Diplomă acordată de primăria Comunei Bilieşti, jud. Vrancea, cu ocazia Zilei Comunei, 20 august 2017;

Acordarea Diplomei de merit şi excelenţă din partea Fundaţiei Fiii Gorjului domnului Cristian Alexe Petricu pentru meritul deosebit de a sublinia în întrega operă “că dumnezeirea fiinţei umane pleacă din interiorul sufletului fiecăruia şi se revarsă în colectivităţile în care trăim realizând o societate mai bună” 16.11.2015;

16 11 2015, invitat special şi cuvânt la lansarea de carte ,,Călătorie spre tine însuţi” de Cristian Alexe Petricu, la Centrul de cultură ,,Calderon”al sect. 2;

 • O3.02.2014, Primăria Sectorului 2, Centrul Calderon, Cenaclul literar Octavian Goga, prezentarea cărții „În oglinda mea” de Constantin Bălăeț, Ed. Medro, 2013, profesor Geo Călăgărul, profesor Floarea Necșoiu;

2013-2014, Preşedinte al Asociaţiei Militarilor în Rezervă şi în Retragere “Al. I. Cuza” Sector 5;

 • 16.11.2013, participare la Simpozionul cu tema „Guénon, criza și domnia cantității”, Aula Bibliotecii Academiei Române, Bucureşti;
 • Donaţie carte medicală „Cercetări privind modificările hemoreologice, biochimice şi imunologice după plamafereză – studiul relaţiilor fiziopatologice”, către biblioteca centrală a Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti, conform Adresei nr. 121/18.02.2013;
 • Donaţie carte medicală „Cercetări privind modificările hemoreologice, biochimice şi imunologice după plamafereză – studiul relaţiilor fiziopatologice”, către Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, conform Contract de donaţie nr. 1091/28.12.2012;
 • 10.11.2012, participare la Simpozionul cu tema „Discipoli români ai lui Réne Guénon” – „Tradiţia continuă”, Aula Magna, Facultatea de Drept, Bucureşti;
 • 2012, Constantin Bălăeţ, validarea candidaturii la Consilieri Sector 5 Bucureşti, conform Hotarârii Judecătoreşti nr. 7 din 22.04.2012, a Biroului Electoral al Circumscripţiei nr. 5;
 • 2012, 22 februarie, prezentarea unui eseu în Cenaclul Octavian Goga, cu ocazia lansării cărţii “Despre noi, cei de dincolo”, Ed. Coresi, Bucureşti 2012, a scriitorului Cristian Petricu;
 • 2012, 10 februarie, prezentarea unui eseu în Cenaclul Octavian Goga, cu ocazia lansării cărţii “Vibraţii eterne”, Ed. Studis, Iaşi 2012, a poetului colonel (r) Liviu Zanfirescu;
 • 2011, 16-18 septembrie, participare la cea de-a XXII-a ediţie a Simpozionului Naţional “Satul românesc, sat european”, cu tema “Destinul culturii populare în contextul tendinţelor actuale în plan european”, cu lucrarea-eseu “Satul meu, Maghereştii Gorjului!”;
 • 2011, Membru fondator si presedinte al “Asociaţiei Medicale Române pentru Plasmafereză”;
 • 2011, aprilie 14, Hotel Sofitel, Alianta pentru Sănătate din România – dezbatere despre sistemul sanitar din România;
 • 2011, donare de carte Facultăţii de Medicină şi Medicină Dentară din cadrul Universităţii Titu Maiorescu;
 • 2010, decembrie -  eseu de prezentare a Monografiei Comunei Săcelu – judeţul Gorj, autori: prof. Ion Vilău, prof. Viorel Vilău, Editura Etna, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1795-29-4;
 • 2010 iunie 18 – Cuvânt susţinut cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la terminarea facultăţii de medicină Carol Davila Bucuresti;
 • 2010 mai 06 – Vicepreşedinte în Consiliul director al Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere “Al. I. Cuza”;
 • 2009 – Membru fondator al “Grupului de studiu al Medicinei Integrate - Romania”;
 • 2009 – Membru al “Societăţii Române de Cercetare a Magneziului”, Universitatea Iaşi;
 • Membru în Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic Căi Ferate Witting, Bucureşti, numit prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 808/14.07.2009;
 • Membru în consiliul director al Asociaţiei Cadrelor Militare în rezerva şi în retragere “Alexandru Ioan Cuza”, sector 5, martie 2009.
 • Membru în consiliul director al Asociaţiei Diplomaţilor Militari în rezervă şi în retragere ,, Alexandru Ioan Cuza’’- 2008.
 • Membru al Fundaţiei Internaţionale pentru Cultură, Ştiinţă şi Morală Civică ,,Mihai Eminescu” Bucureşti – 2008.
 • Eseul – “Unghiul de vedere” prezentat la lansarea lucrării “Unghiuri de vedere a domnului Cristian Petricu – Sala Marin Preda” a M.I.R.A. în 17 dec. 2007;
 • Membru în Uniunea Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ,,Al. Ioan Cuza” Ianuarie 2007;
 • 2007 – Donare cărţi de specialitate Universităţii de Medicină Nicolae Testimiteanu, Oraş Chişinău, Republica Moldova;
 • 2007 Sponsorizare  - iluminatul public din Comuna Maghereşti, Judeţul Gorj.
 • 2003 – Membru fondator al Federaţiei Patronale Medicale FortMed; membru în Consiliul Director al Federaţiei.
 • 2001 - Membru fondator al Patronatului Laboratoarelor din România “LABSMED”; Membru în Consiliul director al aceluiaşi patronat.
 • 2001 – În Republica Moldova, la “Casa României” din Chişinău a avut loc lansarea volumelor de versuri “Din Gorj…trecere singură” şi “ Din Gorj … iubire” şi lucrării “Plasmafereza terapeutică în bolile neurologice autoimune”;
 • La 01.03.2000, în urma concursului am devenit Inspector privind calitatea serviciilor medicale la Colegiul Medicilor Bucureşti;
 • 2000 - Membru   al   Asociaţiei   Diplomaţilor    Militari   în Rezervă şi în Retragere “Alexandru Ioan Cuza”;
 • 2000 - Fundaţia “Fiii Gorjului”– Preşedinte al Fundaţiei; Fundaţie ce a ridicat Monumentul Eroilor din satul Maghereşti, comuna Săcelu, jud. Gorj (2001, luna octombrie);
 • În 1999 am înfiinţat Cabinet Medical Individual Dr. Constantin Bălăeţ transformat în octombrie 2000 în “Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament “Lil Med” şi în 2004 în S.C. “Clinica Lil Med S.R.L.” unde îmi desfăşor activitatea ca manager general.
 • 1999 - Membru al Societăţii Române de Laborator Clinic.
 • august 1997 - Constituirea standului pentru expoziţia: “Istoria serviciului sanitar militar” Muzeul Militar Naţional;
 • 1997 - “Fotonul în slujba sănătăţii” – Membru Fondator al Fundaţiei;
 • 1997 iunie Invitatie Participare la: Zilele Târgu – Jiului;
 • 1996 - Membru Fondator, vicepreşedinte al “Asociaţiei Române a Donatorilor Onorifici de Plasma şi Sânge din România (ARDOSP)”;
 • 1995 - Membru fondator al Societăţii Naţionale de Transfuzie Sanguină din România;
 • 1995 – Membru Fondator al Fundaţiei Române de Hemoreologie Clinică “Hemoreologia”;
 • 1995 – Elaborarea Proiectului Legii Transfuziei, a Regulamentului pentru Trasnfuzie în Armată, a Proiectului Autotransfuziei;
 • 1993 – Membru al Asociaţilor Medicilor şi Farmaciştilor (fosta Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale) de pe lângă Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central ,, Dr. Carol Davila”;
 • 1990 – Membru Fondator al Ligii Culturale “Fiii Gorjului”.

Ultima actualizare:  aprilie 2018
Semnătura: Constantin Bălăeţ