Definit ca factor activ al unei întreprinderi, resursa umană are un rol extrem de important în realizarea obiectivelor propuse. Fără resursa umană toate celelalte resurse au un caracter  inert şi sunt lipsite de valoare. În acest sens, asociaţii Clinicii Lil Med au acordat o atenţie deosebită acestui factor şi au ales calitatea în detrimentul cantităţii, dezvoltând un sistem de recrutare şi selecţie, bazat pe un proces de planificare corespunzător obiectivelor propuse.

Managementul resurselor umane a pus accent nu numai pe încadrarea cu personalul care să aibă caracteristici de calitate superioare (pregătire profesională adecvată, spirit novator, perfecţionare continuă ci şi motivarea acestuia în vederea utilizarii voluntare a caracteristicilor respective pentru satisfacerea necesităţilor pacienţilor.)

Între caracteristicile de calitate avute în vedere la recrutare şi selecţie, esenţiale au fost competenţa, experienţa, potenţialul de dezvoltare, caracterul.

Grupul medical de înalt profesionalism, care a făcut din actul medical un scop în sine, acela de a munci în folosul oamenilor  şi pentru oameni a transformat Clinica Lil Med într-un centru de referinţă pentru pacienţii ce au beneficiat de serviciile acestora.